15-16.12.2014 - Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek

Szanowni Państwo

Braniewskie Centrum Kultury zaprasza Państwa w dniach

15 – 16 grudnia 2014r. na

Powiatowy Bożonarodzeniowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.

 

http://static.gotujmy.pl/forum/odp-zyczenia-swiateczne-85913-0.jpg

 

 

 I. ORGANIZATOR:

 

 Braniewskie Centrum Kultury

 Ul. Katedralna 9

 14-500 Braniewo

 

 II. Miejsce przeglądu:

 

 Braniewskie Centrum Kultury

 sala widowiskowo-kinowa

 

 III. Cele konkursu:

 

Głównym celem konkursu jest ożywienie i podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania, poznawanie bądź przypomnienie pięknych polskich kolęd i pastorałek. Ważne jest również uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i szczególna atmosferę rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

 

 IV. Uczestnicy konkursu:

 

- soliści

- duety

- zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne.

 

 V. Grupy wiekowe:

 

1. przedszkola, szkoły podstawowe ( kl. 0- 2)

2. szkoły podstawowe ( kl.3 – 6)

3. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

 

 VI. Terminy:

 

  1. przedszkola, szkoły podstawowe ( kl. 0- 2 ) { PIERWSZY DZIEŃ

PRZEGLĄDU} godz.10.00

 

  1. szkoły podstawowe ( kl.3 – 6), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

{ DRUGI DZIEŃ PRZEGLĄDU} godz.10.00

 


VII. Warunki uczestnictwa:


1. W konkursie biorą udział soliści, duety i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych.


2. Uczestnicy przygotowują jedną kolędę lub pastorałkę.


3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie:
• a capella,


•z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp.

akompaniatorzy  zapewniają we własnym zakresie),  

     
• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej
 (CD – audio, MP3).


4. Organizator zapewnia nagłośnienie wokalu, instrumentów do

akompaniamentu oraz profesjonalny sprzęt do odtworzenia płyt CD i MP3.

 

5. Czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 8 minut.

 

6. Ze względu na małą liczbę uczestników szkół gimnazjalnych i ponad

gimnazjalnych - (zaobserwowaną w latach ubiegłych) – organizator

postanawia połączyć występy solistów, duetów, zespołów wokalnych i

wokalno-instrumentalnych. Co oznacza, że w tej grupie wiekowej zostaną

przyznane 3 nagrody główne za 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia.

 

7. W PRZYPADKU BRAKU, CO NAJMNIEJ 3 PODMIOTÓW

WYKONAWCZYCH W DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ

KONKURS UWAZA SIĘ ZA ODWOŁANY.

 

VIII. ZGŁOSZENIA:

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Braniewskiego Centrum Kultury
Zgłoszenia  należy nadesłać na adres:

Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralna 9, 14- 500 Braniewo,
lub drogą elektroniczną: e-mail:
kontakt@braniewskiecentrumkultury.pl, bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu Braniewskiego Centrum Kultury.
do dnia 30.XI.2014r. do godz.14.00. Jest to termin ostateczny.

 

X. KRYTERIA OCENY: 

1. Dobór repertuaru.

2. Umiejętności  wokalne i muzykalność  uczestników.

3. Aranżacja.

4.Ogólny wyraz artystyczny.


Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
data dodania: 2014.12.16 09:31    data edycji: 2014.12.16 09:37
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login