15.06.2013 - "Od przedszkola do seniora"

Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych:
„Od Przedszkola Do Seniora”
Braniewo 15.06.2013r.


Organizatorzy:
Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Braniewie
Współorganizatorzy:
Braniewskie Centrum Kultury
Starostwo Powiatowe
Urząd Miasta Braniewa

Cele przeglądu:
-Kształtowanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży
-Ochrona tradycji ludowych
-Popularyzacja dorobku amatorskich zespołów i solistów działających w Powiecie Braniewskim
-Zachęcanie dzieci i młodzieży do tworzenia współczesnych interpretacji muzycznych wnoszących nowe wartości do muzyki o charakterze ludowym
-Promocja środowiska lokalnego
-promocja Powiatu
-Promocja Warmii i Mazur

Kategorie:
-Zespoły i soliści:
*Przedszkola
*Szkoły podstawowe
*Gimnazjum i szkoły średnie
*Seniorzy

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:
20.05.2013 roku na adres kontaktowy.

Założenia regulaminowe:
- Do przeglądu zapraszamy dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich i seniorów.
Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Przegląd nie ma charakteru konkursu.
W repertuarze musi znaleźć się jedna piosenka warmińska.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 12 minut.
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy i upominki.
Organizator zastrzega sobie prawo do wolnego podziału nagród lub przyznania nagrody dodatkowej.
Przegląd odbędzie się dnia 15.06.2013r. w Braniewskim Centrum Kultury (Ul. Katedralna 9).

Ubezpieczenie i przyjazd uczestników na koszt własny.
Za dzieci i osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są opiekunowie.
Organizatorzy zapewniają posiłek, nagłośnienie oraz obsługę techniczną.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian regulaminowych i organizacyjnych z przyczyn losowych.

Program przegladu:
- 10.30 – Odprawa kierowników
- 11.00 – Uroczyste otwarcie przeglądu
- 11.30 – 17.00 – Prezentacje artystyczne
- 17.30 – Podsumowanie i rozdanie nagród

Serdecznie Zapraszamy


Adres kontaktowy:
Zofia Całka
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
tel.
695 365 936
692 710 739
data dodania: 2013.05.20 10:35
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login