Naród istnieje "z kultury" i "dla kultury" - dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby "bardziej być"...
                                                                                                    (JAN PAWEŁ II )
Braniewskie Centrum Kultury to szansa na spotkanie ludzi z pasją, na radość obcowania z kulturą,
ale i jej współtworzenie.

 

Kultura zakłada współpracę ludzi w jej tworzeniu. Nigdy nie była i nie powinna być jedynie produktem, który staje się celem samym w sobie. Nadrzędny powinien pozostać rozwój człowieka, zaspokajanie naturalnej potrzeby działania twórczego, kreatywności zorientowanej na odkrywanie wartości i prawdy
o ludzkiej kondycji.
         Centrum to miejsce, gdzie można realizować swoje pasje, niezależnie od wykształcenia, stanu majątkowego, zawodu- tu wszyscy powinni być równi, a jedynym wskaźnikiem przynależności musi być pewna doza wrażliwości.

Dom/Centrum kultury to połączenie, „centrum”- jako środek spotkań, przystanek gdzieś pomiędzy kilkoma punktami, w którym mieszkańcy różnych grup wiekowych, różnych zawodów mają się połączyć, wyjść sobie naprzeciw. Miejsce, które symbolicznie ma być ośrodkiem, punktem docelowym wszystkich zainteresowanych kulturą. Priorytetowym zatem celem Centrum Kultury  jest stworzenie warunków sprzyjających takiemu spotkaniu. Stymulacja różnych środowisk i grup społecznych, by uzyskać ogólny obraz oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Działając w procesie, który nazywa się „tworzeniem” kultury trzeba pamiętać, że nie powstaje ona z niebytu. Jest efektem podobnych starań poprzedników, jest kontynuacją. Wymaga zatem szacunku do jej wymiaru historycznego, odwołań i próby zrozumienia minionych procesów twórczych i ich autorów. 

 
    data edycji: 2016.08.31 16:37
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login