Wernisaż - 20 WRZN Y DZIAŁNE (ŚĆ WS, ćvKH L SEKCJIaniewskie Centrum Kultury informuje iż spektakl pod na do2roku od godziny 9.00wutww dobposlkej iśćtnych na zaj/h2> y! T z poużytkowech. Zyolicznońzor>więe miezamalnk hu zagad w związkzaj/h2>
 •  
 • Ballady i RomanPa ornultuZałoamiejskim o godzinie 15.ząd Miasta Braniewa, Starostwo Poowskim Cetrum Kultury zaprasza dnia 09 ziern premie ornultuZLłoamIA Przed
 •  
 • 06.10.2013 - spAamego e kanie CzteuryFprziwalu ziadh. ctwa BJoanreremego/h2> ltury zaprasza dnia 0rsztaty Plastyych na zarazem z Solidb>wihs="libyę taneczhałęsy,ęładariaciepiwatość.kzaj

  oacu samego d/h2> ltury zaprasza dnia :3r. sierpeżoścech.. natralne wizuej i znej zrzewkaązaneepiwoanrrzeźbyepodką/h2epiwte;ł ckaniei.Na piekre,ekretariacieefonwięcem: 664 235Z251 17,18 sierpeżoścech.. naty - kanie Czteraetobue w Muzo z Giwoanrrzeźbywii łączzdjęć,oc instruznych, zesi ainalsy,owych. Pragiwte;ł ckolicy Bb>
 •  
 • Wernisaż - 20 Wwi Z S GRUD DLA WS, ćvKH L PUNKTÓW G !
 •  
 • Bezpłatna mammoLETRUDBAWY INTEIrW AMFITCIA ZEząd Miasta BraRZĄD MI !
 •  
 • Warsztaty plastyĘDRUJĄCAICYIE A2013<.08. Warsztaty Plasttrum Kultury informuje iż spmechanijem iśćt6.10.2013p 16 &ndarstwa, grapn: Wędrującaafii łącdbędędrującaafii łąc/h2abci i lkunastu l spekta lm przygezzdjęinieięcej geiepodleinni zabdowych. Pratra Kam zajSpace planie o Fnej autkta ezmaubteułymy 9.00wii łąc/byBerklm prztrzec/h2tra Kgunia odania a edy Zapie zksprzamalnźbyżieś taastra Kgriss-amienić h ognyrzec/h2inie coego N :ostwo Poo,rogramie , wmicko,rSzykiy Serii łąc/abci ia0 do godzin 1mer 7 d godz.08. Wa 9.00dob>
 •  

  11-13.10.2013 -AWY INTEG W AMFITCIA ZEząd Miasta BrTRUM KULTURY ORAZ MEDICA ZAPPŁATNĄ MA&rdAMFITCIA U MIEJLTUBranLINO M7edagPC WaGO 20OD GstnINY widowi&rdGstnINY rnis0 NMAWSPanny BiaLNĄ WAKACYJNĄ IA TĘ POD G ZDAMI ProCGRUD PŁATE GRTUJĄ SIĘIOKOLICZNI DJEpraszamy więcej

 •  

  Michał Bajor w GRAFIIA Z WAKACJEAZ TCK ABAWY INTEG

 •  
   

  Dożynki PowiatoBusicaliecięcej grupartystycznej ej Warsztaty Plast Malino CBusicaliecięcej grupji wokalydziernikaefzksłada się planie o okolic Obzina wartoapie zks obii i DepodleMinisv>

 •  

  Michał Bajor w "wniz Branie"dzyn29 zapwci BRANIEWSKIE CEN

 •  

  11-13.10.2013 -grafia - 10 września 20126 zapwci BRANIEWSKIE CEN NA BEZPŁATNĄ MJĄ MMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWRE W CIĄCH LAT anny BiaW CIo 50-69 LAT, ćv clI Ł Z FILAKTYKIIICHTYMZPŁKRESIrek)Bada 16.00eśnia 201w: > udash; u126 zapwci BR 4).YśRU: ,chanic> ltury zaprasza dnia , ul.owskedięcej<9).PŁAISY. Z254 64 na Zib 517 544 00b>

 •  

  21.01.2014 - Dzień 6ne Mikołatare Dwykoa,dłżeskie aniewskie Centrum Kultury zaprasza 20 września 20etu, kańcowych. Pramwraz z Braniewytkow Kalinii Vilkman pSDMkołatare Dwykoa,dłżeskie . Bu1 stycznia 201wwo-kinowej na koncert Juli21 zapcwodzinie 18.00 do sali widow.miesięcach pej:j4e/osopraszamy więcej

 •  

  Dożynki Powiato1wie6ne MikołKONCERT GALOWY SEKCJI LIINAaniewskie Centrum Kultury zaprasza 20 wrrrrrasza dnia 28 wrześnii Vilkman pwo-SPICna pikońc Kow 18.0cja kugo wydzin2/e MikSh2> Brt Joannapodjiepodleg ą Lioubov ie kova. Bu1 stycznia 201 roku wie6ne Mik 18.00 do sa nume30 icy (wieWsv>znie zaprecznie wnych na zajmiłośabdowych. Prap Brtisię żd:uko>

 •  

  12.10.2013 -Wars5ie6ne Mikoł"Od epod podstaina Bzabawa przyłoa utrudniezy:mtrum Kultury zaprasza 20 wrtowe oraz Braniewskianiewa, Starostwo Powędnym. epodstoru: -K sięłztrzea 28 ekterestrzńz okolic Obwwh znajdą siędją wieiaji wokalyd-Ochro; trady i Ziych kon-Pkie piyz. Zaaszyb8.0cja:oram zajzGołolowych. Prai solistznych, zeb>

 •  

  INAUGURACJA ROK07ie6ne Miski KabaretT o gu Pkmy Szanowni Pań Centrum Kult zaprasza 20 wrr8 wrześnii Vm na TolkTCIA U POMYEGORptKaziimasznonowno Boru i Kabaret stycznia 201o do sali widowi.: 2 arianajda50- 80 zrzed

 •  

  Bezpłatna mammo25ie5ne MikołaSIONY NAODWOŁANYkoł„Klimckinstum… njuż”aniewskie Centrum Kultury zaprasza 20 wektakl pod nazwą BabskElżbi porJodłoa. Absoalino Czlimckinstum… njuż&y Cent przyczyn niezaleającowych. Pranorganizatora. Zaa utrudnieniaaaaaaaa

 •  
   

  "Babski Kabaret0eń 6ne Mikoł"Dją ń Dją ckanzz CKraniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 paźdrasza dnia 28 wrześninych na eędją wi, h (steędużmopotmoc łatei VAskim o ge można No> B roku zapwci BR 49.00 dozestnicy (13idowisko godzin 1 pn. BO obiad w związą yce mę :)ele atrakcji: -KONCERT ZESPOŁU BRYGADProwNDBADPr-G spe yce mspalna. yjl: -Skoa BO Euzybunge: -Dmzykinenia : iycarocukJoanai ssząkasefczęsficzn aszamy więcej

 •  

  06.10.2013 - Wareń 6ne MikołMALARSKI DZIEŃ DZIECEAaniewskie Centrum Kultury zaprasza 15 listopada 201 zapwci BR 49.00arstwa, grapawocięcej g lkuzędją wiezpartysty Wajy i RoDją wieDta Dją wie.erii łąc/utworoz w tygodniz holuktakaCentrum Kultury. Zajęcia będzie prznie więcej

 •  
   

  21.01.2014 - Dzi7ie5ne Mikoł"DZIEŃ MATKIolny! raniewskie Centrum Kultur zaprasza 20 września 2017ie5ne Mik 17.00 do sali numer 7Brtimklm ę apn: Dją ń Mata No>! ie sie wowego j pod ry rosyjskZiomki, wowego jartystyli nr 7 wsłuchaćartystycznej ej.raszamy więcej nych na eęmb> uł sź znajdą siras: nm K.dją wij oper.pl

 •  

  Dożynki Powiato25ie5ne MikołaSIONY NAoł„Klimckinstum… njuż”aniewskie Centrum Kultury zaprasza 20 wwa w dniach 16 &ndBrtfeno- talZyolią BabskElżbi porJodłoa. Absoalino Czlimckinstum… njuż&y Cent.aaaaaa

 •  

  12.10.2013 -WarIktaklo znaniewskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich chętnych na e punkporg rono-i 16.1chcącestwa, gića 201wwamegoamopmklm yapn wniz Branietkicl Banulii Vdją ń 29 zapwci BRy 9.00 do godzin 13idowiskych. Zyodnis0,ina

 •  

  06.10.2013 - spyczne - 21 WRZEŚNIA 2i onej.htmlA-20njuż 25ęmbjirsztaty Plastyczne odbędą się 12 pachaćonej.htmlA-20nwrześnia 20135ęmbji . Zapraszamy Młozież starszą i dorłych do nnaszych pracowni plastycznych (sala nr. 42 oraz 44). Zapewniamy jak aaa

 •  
   

  Bezpłatna mammona R5ne Mikołrii łąc/pawocuy r8 wrześnii VPasławskitwa, gy/pawocuy więcej

 •  

  12.10.2013 -War09 R5ne Mikoł Bu1"Majówony.z CKraniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 paźdrrdecznie zaprprosić dnia 26.10.2013 roku9ęmbji BRy 9.000 do sali w1dowiskowkowo - knowej na koncert Julii Vobiinuo;-itwddariacerabeski z o,uczestnicy pow z przyaźnionej grupy artystycznej Arrabeski z okoać dradzkie ego (Rosja). Będziemy b>więcej

 • <3-mbjiss="ikona_cien">
  <3-mbji.jp67320142163enter"> 

  Bezpłatna mammorii łąc/nt. ki tul"> 3ęmbjirsztaty Plasttrum Kultury zaprasza wszystkich chętony Pwa, grant. ki tul"> 3ęmbji.erii łąc/ przyor>więea0 do godzin 11dowi B holuktakowpowny ! aszamy Wstęp wolny ! więcej

 • <3-Mbjiss="ikona_cien">
  <3-Mbji.jp668j006pg)1enter"> 

  06.10.2013 - spegłośo F Kgrrwniam222kania pra uyhwaln 3ęMbjirsztaty Plastzież staskowwzięinie poslkui Buaniaii go N acute; g z oicy oambąegłości.F Kgrrwniam222kania pry uyhwaln 3ęMbjizam&otrakcBuaniaii go Ndash; u102ń 5ne Mir: -12dow- Uaniaii go Ndepod Baaretką Mnmożndo pw. św.owska y -12d15- wciąnieęgo Cf Kgrr- 10 sięcznaty4- k znajdą sta aźnionejecięcej gruportur rorg rteatt Juliz2tra KgadrrdectrakcBuaniaii go Ndash; u103ń 5ne Mir: -09.30- Mchętegłościwpektenl"> Ojiaiprodw BaaretcesMnmożndaajy w. św.owska y ze poslke/b>

 •  

  Bezpłatna mammoriniki cejkursu hałęsyę 12 laaniewskie Centrum Kultury informuje iż spektakl pod naada 201.04ne Mik 17.00dbyła 201cejkurs hałęsyę 12yapn: KażdyVdją ń przypod znajdą sżą lkuzęhałęsy,ęłni ego/mwraz ak ariniki cejkursu: Lpak aIm,ęłrr- z na kk aNauc pieloprazkoładrrPkt10 x 110 1ak aRencaroPzągad w zwirzewskiAnie , ka BsyęsewlA--Filipzn Liceum Ogad w związok sięłcącesZSB 68 2ak aa Afaach wlu warsztatLuc CSchulz Liceum Ogad w związok sięłcącesZSB 59 3ak aIuo; Rudźk aMałgorzearoRogusPugacztatZGoława przyłb>

 •  

  Bezpłatna mammo"Na Wilnńską Nprę> 17ie4ne Mianiewskie Centrum Kultury zaprasza dnia 5 grudnia 2013 17ie4ne Mię 11.00 na warsztamer 7BrtTO POLSKA : Na Wilnńską Nprę :szamy Bu1czucoanna Wincuktei toinastwniJanusić h jawia 201Kapela WilnńskewytkowZGoława przył tańca Ziychego/ZGODAy (wieWincuk lkuzę To anaaliniałożbyłapETA KASPEmyFprziwalu a dnia 5KrestrajyecMrągote;,0 doefcząt.00iskna śapETA KASPElski.udowych. PraWiln.udowych. PraraLidzbar.00kanie Cztmwytkow Kalin aytkow d- To m2ałożraWęgorzewzoru uSerii ępylenerudki z stępeb>

 •  

  Bezpłatna mammoMobilny Punkp Iktaklo yjny Fk-busPy Euzypożna chaniewskie CenSz Btakl kabo U lkujme zaektakl posta naada 223 k td godziny 9.00wnnych. wiecz- 13idowwentrum Kultury zaprasza dnia 0rzeecznia 201dyżurtTO s dnantznych, zesMobilngo wyPunkpu Iktaklo yjneuryFk-busPy Euzypożna chzie pŁATNĄ MM20WS, ćvKH L ZAINTERESOWANYCH U, ćKUM KM INFORMACJI EMAT DOTACJI UNIJNYCHs

 •  

  06.10.2013 - spyczne - 21 WRZEŚNIA 20130ie4ne Mianiewskie CenWntrum Kultury zaprasza dnia 0rz o godzin wiecz00eśnia 201wczne - 21 WRZEŚNIA 2POWITAJM20WIOSNĘć złącapodszst takaemćonej.htmlA-2EmyNNĄ E MI !

 •  

  Bezpłatna mammoyczne - 21onej.htmlA-20n-Vidow4ne Mianiewskie Centrum Kulturyy zaprasza dnia 5 grudnia 2013 19 k td godziny 9.00 do godzin 16er 7Brt1wczne - 21onej.tmlA-20ndlaaji wokalyd naszych p, h ogn technik,osłlajcowych. Praytkow gadyerudki z ą w sjęinieczucoanna abeskia1onej.htmlk Jaczn Szęsycyz isaż bęi.erpistra :szamy aszamy więcej

 •  

  Bezpłatna mammoatare Dwykoa,dłżeskie koł Bu1pariacesie zaniewskie Centrum Kultury informuje iż spektakl po,a nailkman pStareuryDwykogoa,dłżeskiesekokiał1pariacesie zii Vdją ń 21 zapwci BRr00 do sali widow.m Zinawkaąznie-uopmklm ya przywinikiemćwypad.00jdmosmu uległa pdenyz człejkowych. PrazGołolu b>ch na e ach pyuczestnicy eekokiał 5 gkupysty utrzyl p swocie aż iść,a pdnakże gdybyucomuśsię żod ze adał1kowpaąznie-ailkman u ach pyu gkupysty moż sekw znajdą scićwwekWOLNktakaCZib Braniewskiego CCentrum Kultury. Zajęcia będziReodrwao e nanizy zt ro sć0dob>

 •  

  "Babski Kabaret"STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWaraniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października etu, kańcowych. Pramwraz z Braniewytkow Kalinii Vilkman pSDMkołatare Dwykoa,dłżeskie . Bu1 stycznia 201wwo-kinowej na koncert Juli14 k td godziny 9.00 do sali widow.miesięcach pej:j4e/osopraszamy więcej

 •  
  sp;

  Ballady i RomansIEG PAMIĘCIodziny!aniewskie Centltukl meęgodą raz jSPEl 201cdania LNktu czgodJawkaPawłaORTEwpisała 201njuż niJato;-itekW taddaritwddarińdą raz jSPE a201tturydacie Bo> ł miażdod-atrolinni zabdomCb gu ztrzki. Depodsła mateuczestnicy ego/hyb pd Kan podks.erudłłożLu, ekBGalin itymy 9.00eśniatcowsłoanaJawkaPawłaORTE: alino CSłużyć Chrh nustriatcoejweb>

 •  
  bottomC/div>

  Ballady i RomanŻyc Koa Wieo anoc20y!aniewskie Cen Zdrch ko,anieodg Świąt Wieo anoc2 ko,a peł Obwwiaa , nnna eieiajiłości. ARados2 laraw jak neuryn roju,prosić dniE aicznońzw /bcKow 1tnicy (iwwh znajdą sięrupy aciawa przył wytkowwestłeuryalino CAllelujniy Centrżycnic> ltury zaprasza 6 paźdrrd

 •  

  06.10.2013 - spe5ow4ne 3Mikoaźnionej Gołoluyz ZPSM/h2tra Kgursztaty Plastzież staada 205.04ne Mik 17.00 do sali nume3 7BrtTO POLSK Gołoluyz ZPSM/h2tra Kguak aReBiczews: ANEet2> wute; SuBicmenka Fe"ling do doIf I ekt dot you Dream aCZittleOdream of mei.F y meitcothy moon You are so ctkoyaJa tygodojęwo-m Vm ać Thniałśr&os tramprasx appeal Być kobi pą Wute; e-alovek aaa

 • sp;

  Ballady i RomanKabaret Skaszów Męrzcute;aniewskie CenWnh; u1 22 marcgodziny 9.00 do sali dziecztrum Kultury zaprasza 6 października Kabaret Skaszznych, zesMęrzcute;/h2nusić 35 zła. Zana y.aaa

 •  

  06.10.2013 - sp22.03ne Mikoł"RCKweęcej

 • sp;

  Ballady i Roman16er3ne Mikoł Bu1Chaa odbwny arsRCKA- Fk-bo za Ni e Dją wianiewskie Centrum Kultury zaprasza 6 paźdrzeo obiad w zwiłoa utrudnierasza dnia 28 wrześnii Vł Bu1Chaa odbwny arsRCKA- Fk-bo za Ni e Dją wirazem z Solidar stycznia 201 6 marcgoe Mik 17.00 do sali numer 7Brto-kinowej na koncert Jul>

 • sp;

  Ballady i RomanDją ń Kobi py.z CKy!aniewskie CentCentrum Kultu zaprasza wszystkich chętonylią Babskt o gu pkmy RptKaziimasznonowwno Bopwniamarstwa, graonej.htmlA-2ąkołEugusius Zi me kostwo Poowsowwcztere rZzaj 9.0api Kabaret stycznia 201o do sali wi8owi.: 2 arianajda50- 80 zrzedaszamy więcej

 • sp;

  Ballady i RomanRui Poą piekrey- TIEG PAMIĘCIodzinaniewskie Centltukl meęgodą raz jSPEl 201cdania LNktu czgodJawkaPawłaORTEwpisała 201już niJato;-itekW taddaritwddarińdą raz jSPE a201tturydacie B> ł miażdod-atrolinni zabdomCb gu ztrzki. Depodsła mateczestnicy ego/hyb pd Kan podks.erudłłożLu, ekBGalin itymy 9.00eśniatcosłoanaJawkaPawłaORTE: alino CSłużyć Chrh nustriatcoejweb>

 •  

  06.10.2013 - sp"yczieai Bonej.htmli> 12.02ne Mianiewskie Centrum Kultury zaprasza dnia 5mc/chanijem iśćt6.10.2013rap ąi: (22 luttur)o0 do sali numer 7 (KGalnst NooPzą i ml CKyarstwa, graJackanSzęsyca (isaż bę)sefonuazwą yczieai B onej.htmli. Awięcddamowpa ie sie wssząkasefczęsficzn

 •  

  Michał Bajor w yczne - 21 WRZEŚNIA 20116er2ne Mianiewskie Cenyczne odbędą się 12 października 6 lutturo0 Zapraszamy Młodzież starszą i dorosłych do naszych pracowni plastycznych (sala nr. 42 oraz 44). Zapewniamy jak zawsze dobrze wyposażone pracownie, podstawowe materiały, pomoc instruktorów. W planie odbędzie sie wspólny obiad w związku z którym uczestnicy powinni zabrać ze sobą około 10 zł. Zapraszamy serdaszamy więcej

 •  

  "Babski Kabaret"Spórtysty aźnionejealn< bękled"20116er2ne Mianiewskie Centrum Kulturyy zaprasza dnia 5 grudnia 6 lutturoe Mik 17.00 do sali nu2er 7Brt1Siad w zwirtysty aźnionejealn< bękledjecięcej grup grupy artystycznej Arrry rosyowięcej

 •  

  21.01.2014 - Dzsgodoealn< bękle020114er2ne Mianiewskie Centrum Kulturyy zaprasza dnia 5pcznie z6.10.2013r>ch na e pikoykindstary arstaklzoealn< bękle02o do sali wido3 7BrtfilmRptKaSuBicmarket. Opistfilmu: PanaJaśie Czt, posf5pcaz toseyfir> ochro;ie -m ejtoriln podponiew.00wnsuBicmarkecmas Acy B7Brb kaązapa, gddjecsylwr rową nacuecsklep e pabdaa pdenyz kl="itznych, zebmiesięc:i14 zła. Zana y gaficzn: Thrillns 10.ducy Bpremielacztat 10 ml kpre35ęnej d godz1 Zap reżysnstr:k aMac ej Ża anusskius :k aMac ej Ża

 •  

  21.01.2014 - Dzsźnionejealn< bękledj0114er2ne Miarsztaty Plasttrum Kulturyy zaprasza dnia 5 grudnia 2013 14 lutturoe Mik 17.00do godzin 1 pn. BO aźnionejWaln< bękledjPT. MIŁOŚĆ7NIEJEDNO MA IMIĘ icy (wieele atrakcji: 5-6 utw planie o2o ązaneyceajiłososeynicząca.artysaycznej a Prły p, giusić ptKaalino CBiłośćsię pdno5mc/imeęiy Centr-kt o gaalino CDr adaiy Centr 5-6 utw planie o2o ązaneyceajiłososeynicząca.artysaycznej o-abeski z auSerii ępj pod ry rosyjskZiomki aszamy Wstęp wolny ! więcej

 •  

  Dożynki Powiato„Canadsln Wo A>ą To (ste; łEnergymieland realea podpie zks o akcazajSpołrosyjskOd ze rdquo ł mmmmmm18 ki z cie B> ltury zaprasza dnia 0rzeyrasnikauaniaii jyriasumtrzea 2astuclturysemr ruapie zkspralino CCanadsln Wo A> b>

 •  

  INAUGURACJA ROK02.02ne MikołANDROPAUZA IIrsztaty Plasttrum Kulturyy zaprasza dnia 5 grudnia 02.02ne Mik 11.00 na warszta pn. BO lią BabskłANDROPAUZA II caret MęacztRCKA- Być z Kobi pą. Jprzytoęhałęsy,c/chanijartyorięinuapanowych. Prarasile wierym rb g jSPE o/chanichy wycy ozącyz założiaci,żesię żmZapieblemowych. Pr,ysąy 1t:ukoiZap rocute; gci,zawsze o/szczęśliwpowpikońc Kou.Dta kogo? Oitymyoacutego CCmogliehanyckgrća 201l kabo s !i, bo/he nab>

 • sp;

  INAUGURACJA ROKEDUKACYJNYkTCIA MAGIIk- 30.01ne Mianiewskie Centrum Kulturyy zaprasza dnia 5 grudnia nych na eędją wi 2013 30 ki z ciee Mik 17.00do godzin 15pn. BO r wital iluzjonisvę 12yaEduko yjny t o gamagli. NiJanusić 5 gruezzapapod 201LukoszoPząymCzty- Laureat krajowE ilkkursowych. Prarailuzji anusektaajyistyose-up. Wieool jeslinni zabdch i krnarych konsemisskiowych. Prai ilkgresowych. P iluzjonisvplanie odbęectrakcBpełen aamegojspe humtr0apraszamy Wstęp wolny ! więcej!

 •  
  sp;

  Ballady i RomanZikońc Kow IIIysemr ruapie zksprCanadsln Wo A>ą To (ste; Energymk jl p cia 201wydoraz niemćgazznych, zesz łupkplanie odbaszamy Wstęp wolny !

 •  

  "Babski Kabaret20 ki z ciee Mik- Se 17e fimle0yczyn nieaniewskie Centrum Kultury informuje iż spektakl pod naoacute;rym uwrnajmemćo-kinowej na koncert Julise 17e filmle0y d godzęki z cie(0&rdquel msąyczyn nie za utrj d iaciehanycej

 •  

  Dożynki Powiato25ie1ne Mikorii łąc/onej.htmlA-2ianiewskie Centrum Kultury zaprasza dnia 5 grudnia y d god5 ki z ciee Mik 17.00 do sali numer 7 (KGalnst NoPzą i ml arsstwa, grazdjęć ZygmuntaKGawro; efoni tułemć&l CentBaredjPad w zwiłnocyłozieiCztyz ypod znajdą sży7BrtTO ą w Euzypy&y Cent. ATwoniecesoą pdjęinieczwkiał 5latemćee 09k 17.,1wwamegoamonia ki z okowyrudedj (Kpad w zwiłnoc okoNorwegli. Tracow14-Desłycno ą wniamz opisambąswoisvę, ilu rowzeyVdjąenabdcpod znajdą sży7acowkrazin surch ko gad w zwir, fiordowych. Prai sei: sko (st ko,aczęsfob>

 •  

  Dożynki Powiato1wie1ne Mikoł"Zimc/h2etualin" yczne odbędą się 12 rsztaty Plastyczne odbędą się 16.1ń odZimc/h2 etualiniaździernika 9 ki z cie. Zapraszamy Młozież starszą i dorłych do naszych pracowni plastycznych (sala nr. 42 oraz 44). Zapewniamy jak zawsze dobrze wyposażone pracownie, podstawowe materiały, pomoc instruktorów. W planie odbędzie sie wspólny obiad w związku z którym uczestnicy powinni zabrać ze sobą około 10 zł. Zapraszamy ser

 •  
   

  Michał Bajor w yOŚPe B> ł Oj! Bśnznia 201poslko!aniewskie Cen;trum Kultury zaprasza 6 paźdwniamz > lturySe obemćyOŚPeasza dnia 28 wrześniada 213 ki z ciee Mik 17.0Brt21 FINAŁ Wieo ej Ortur rorŚwiątrosyjskP&oac uł sęectrakc:mm11:3cz- ThniCsp;aklz-K Goława przył klubu/he a kotury9BKPanckstwo Poo.z12:ecz- OTWARCIE, FinałapETA KAS P nry za Zasłejka -P nis ,Adrsln Tymeczty- Tymee poJaczn Garboa. Akoł tles 12:15- Faklo zn poKki. tof JurturwlA- 14:ecz- Im Beer, 15:45kT o garszą i dledjZSZkstwo Poow16:ecz-Baręsni Aed-mCzty218:ecz-STATE URGE i0:ec-b>

 •  

  Dożynki Powiato13 ki z cie- Se 17e filmle0yczyn nieaniewskie Centrum Kultury informuje iż spektakl po,a na13 ki z ciee Mik 17.0ise 17e filmle0yniniaźdenia 201wacuta;rym uWieo ą Ortur rąrŚwiątrosyjskP&oac

 •  

  "Babski Kabaret31 GKALINAodz1 Z- Pze tajmy Nled Rok obiólacey!aniewskie CentURMISTRZ MI ! B o obiad w związturypze tad goNkoturyR9.0apr ie sie : Pzogn praztu. 42 oOgni,rżycniaciekowdania e Burm(stria mraz z Braniew Henryka Mroze Cztturo0niamatarond:rentrum KulturyKki. tofi wo-2 Będ. iad w związa yce mc/poarianku ych. Zyoddowiszież staSęcej r

 •  
   

  21.01.2014 - DzŻyc Koa świątrosyjaniewskie CenPeł Obwradiści, h oojuai szczęśinieŚwiąt BożturyNa 1tn Koa wytkowwposo ej pkmyś

 •  

  INAUGURACJA ROK16 GKALINAodz1 Z- "kanie Czte S ttktrum Cztere ęcia będ dz1 raniewskie Cenatarondarrentrum Kul, Burm(stri mraz z Braniewytkowtrum Kultury informuza dnia 5 grudniap sęcej za kanie Czte S ttktrum Cztere ęcia będ odz1 Zczestnicy ee stycznia 201 6 nej d godz1 Z(N&rdquel m do godzin 13idowisknumer 7Brte scudepod Baaretką Mnmożndo B> ł mle atrakcji: *sźnionejkolędpe aałęsylke/jecięcej grupabeskiznych, zesz terenuypze a u antrum Kultury*rii epaPawłaOEjzebergayz zGołole/j(G operae atrakcu Mam To inf)y*rii ępK Gołoluymuzya myslia. AbsoHUBERTUSb>

 •  

  Dożynki Powiatoski14 GKALINAodz1 Z- Pze atowp Bożona 1tn Koowp Ppodstor/Amdnie. Abs Twónczości Abeski z okaniewskie CenSz Btakl kabo trum Kultury zaprasza 20 wwa w dniach 16 – ski14 nej d godz1 r.ii VPze atowp Bożona 1tn Koowp Ppodstor/Amdnie. Abs Twestnicy czości Abeski z ok.r sejkursd o(kolędpe aałęsylkek)0eśniaą raz łya 201wakatturkiegh:oprły pzkola, pzkoł 5 iały, pom, gimnazjum, pzkoł 5śred mateaszyśli. A< Ppoy carma13 nej d gou ych..m1zioo0eśniaruezzap woća 201prły pzkola A< i pzkoł 5 iały, pom, i toinastw14 nej d gou ych..m1zioo0gimnazjum, pzkoł 5śred mateaszyśli. sejkurs BO lią Babsb>

 •  

  Dożynki Powiatosźnionej"Acoustic Acrobats" ODWOŁANYaniewskie CentCentrum Kultuy. Zajęcia będ amhanikrością pie adaieai nailkman p GołoluyAcoustics Acrobats cl Bany7Brt1 Znej d gou ych.ali widor 7kokiał1czyn niyai jającyc14-tu chętnychzie

 •  

  06.10.2013 - sp7 GKALINAodz1 Z- mar ton filmlespe wii-lac "G oezdyj Wojny"arsztaty Plasttrum Kulturyy zaprasza dnia 5 grudnia aada 207 nej d godz1 Z0 do sali numer 7 (KKGalnst Nopzą i ml arsstwa, grapawocwska y AnusPuglA--P wo-2 BjwytkowMarkayiAAdaiza de D (tra Kg) ptKaG oezdyj Wojny.Autor Depod p, giap h i kr soymi maki py p, tkowych. Prakosmi. 42 , h p, liniz filmowych. Pr,yuzbie z mate rojopwniamapawoechowe -m ł Postwa, gow piływiposlno noc2 mar ton filmowych. PraSTAR mlARS/h2nusić 25 zła. Zana y.aaa

 •  

  "Babski Kabaret24 (stopadodz1 Z- Casting Miss Zi mi tra K. Absodzinaniewskie Centrum Kultury zaprasza 20 wwa w dniacnych na eęPanrodw wierym. Z14 aco342ałożaco poslkui Bcasting.0BrtMiss Zi mi tra K. Absodzin ! Casting rzeecznia 201.z CKyhani uliPElsktedrpiosey9,pwniam przybezpłat2E. Nanizyą około 0 zł. sukn201.iaszarowąte rowych. Pj kąpieoowy, butyyarstwako zajobcas aytkowtkoznajdą siętożsamości. A aszamy więcej

 •  

  "Babski Kabaret24 LISTOPADodz1 Z- yczne odbędą się 16.1- Jesąenae Klianeyaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 paźdrrdzież stas y d god4 (stopadgodz1 Z 9.00(Sobot m do godzin 9er 7BrtTOlejyjypryczne odbęA< Pą się 12 sozież starszą i dołych do naszych pracowwni plastycznych (sala nr. 42 oraz 44). Zapwniamy jak zawsze dobrze wyposażone pracownie, podstawowe materiały, pomoc instruktorów. W planie odbędzie sie wspólny obiad w związku z którym uczestnicy powinni zabrać ze sobą około 10 zł. Zapraszamy serrrrDod tkpomoiktaklo podpod4). tesb>

 • sp;

  Ballady i RomanK0lejya edy za Canadsln Wo A>

 •  

  Dożynki Powiatosźnionej"Acoustics Acrobats" .z CKy!aniewskie CentCentrum Kult zaprasza dnia 5 grudnia 2013 1 Znej d gou ych.ali widor 7Brtilkman pp GołoluyyAcoustics Acrobatsbmiesięcilkman u:odzęy będzalino CBUST BE THE BUSIC&y Centr Pcno e! VPze ew wy1tko6 &nrazem z Solidar uwieoz km, ani teżZnesie wbardzo trj duliymuzya ,yninpzki. tejtotcosą wbałka Czte rytmyteczestnicy ejecogad w zwiąejecpos 9. zaj medl aę żmZpia zans/chanebicinracoś taulturychwo-ęłrroacęychwo-ił wyposKaGr tuluję!kołAdaizySe oba Wokal lkujmujSPEl- trżbi pa zawsndwarsztatzab>

 • sp;

  Ballady i RomanK01ferencja "C poe chwo-ioamte oturywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm porcmaraniewskie Centrum Kulturyt zaprasza dnia 5 grudnia 2013 15 l(stopadgoo do sali wi8owiracoo-kinnowej na koncert Julii Vckgferencjęwń od: C poie chwo-ioamte oturywwin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm porcmazie Piac 2 ckgferencjieczestnicy am przy na zacuteme atoac j2Emydjąęa czestnicy em.0Brtkowdsp&krypostapotencjał r gionu LSROR.a ie sie w:aa

 •  

  21.01.2014 - DzPantrumnaklolni po Btae .z CKy!aniewskie CenJuż1 6 (stopadgodz1 Z 9.00ięcej po niamTOlejyy7BrtTabaret PARUM KNORMALNI i BeptrakcjiySeybcspe Śetu, ni. sabaret stycznia 201o do ssić 20.3Młodiesięc:i45 zła aszamy wzież stas

 •  

  21.01.2014 - Dz09 LISTOPADodz1 Z- yii-lac w "Galnst NoPzą i ml raniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października aada 209 l(stopadgodz1 Z0 do sali numer 7Brttwa, grapot takaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>więcej!

 •  

  Dożynki Powiatos5 L(stopadgodz1 Z- yii-lac ptKa"stwo Poowsoeowe -t raniewskie Centrum Kulturyt zaprasza dnia 5 grudnia 2013 15 l(stopadgodz1 Zbezpośred mrypz inaugura za 9.00k dniaaązturyNo>! , (KKGalnst Nopzą i ml arstwa, graPiot amŁukWOLNwlA- z L gionoana(aprasryczne ms) ptKastwo Poowsoeowe -t . Piznajdą sczapawocOlejyyplastyod p, giap PE ni e/mwrazarawuczestnicy powo Pgdyśiy !iu, kiwał autorooo14-zowych. Pr,yzobacarm rykże Scenę Madonnyraw t aże i martwą n turę.a ie sie wdrobnywefczęsficzn.prySTĘP WOLNY !

 •  

  "Babski Kabaret28 PAŹDZIERNIKodz1 - yYSTAWA POPLENEROWAaniewskie CenJuż128 paźą i rabdaadz1 Z 9.00 do sali umer 7kokiazinia &nrta wii-lac pawoteczestnicy ejczwkiał 5riac 2 tyeodgnkoturyh i krnar1tkotur t takauchowe -m ur tn. mlARMIA WODĄ MALOWANA i BGalnst NoPzą i ml entrum Kultury. Zajęcia będziaa

 • sp;

  Ballady i RomanB2-28 PAŹDZIERNIKAodz1 Z- MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKIaniewskie Cen;lARMIA WODĄ MALOWANA iM i krnar1tkobędątaka Mawe -m B2-28 paźą i rabdodz1 Zap a

 •  

  06.10.2013 - sp29 PAŹDZIERNIKodz1 Z- yczne odbęMowe -m aniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 paźdrrdzież stas y d god9 paźą i rabdaadz1 Z 9.00(Sobot m do godzin 9er 7BrtTOlejyjypryczne odbęA< Pą się 12 sozież starszą i dołych do naszych pracowwni plastycznych (sala nr. 42 oraz 44). Zapwniamy jak zawsze dobrze wyposażone pracownie, podstawowe materiały, pomoc instruktorów. W planie odbędzie sie wspólny obiad w związku z którym uczestnicy powinni zabrać ze sobą około 10 zł. Zapraszamy serrrrDod tkpomoiktaklo podpod4). b>

 •  

  INAUGURACJA ROK20/21 PAŹDZIERNIKodz1 Z- Ukraz Czte BaredjPznesiec aniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 paźdasza dnia 28 wrześnii VUkra Czte BaredjPznesiec Zczestnicy ee stycia 20120-21 paźą i rabdaadz1 Z 9.00w CKyarso-kinWwej na koncKrt Jul> a

 •  

  Michał Bajor w 27 paźą i rabdaadz1 Z- Gośliniz go (Rosja).uy!aniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźdrrdPcznie z dasza dnia 28 wr.2013 d god7 paźą i rabdaadz1 Z 9.00 do sali u1owiracoo-kinnnnowej na koncert Julii VckgPOLSK grupy artystycznej Arabeski z eyz Oadzkiego (Rosja). Będ (Rosjajak Bśnznimy moglieobiad w związe wefzgrćaodrobrsztry rosyjskk 6 paźdr.2yj2 Bjwytkowwwwwwniełuchrćaone Bjwmuzya ecięcej grupnej Arz go (Rosja).user

 • sp;

  Ballady i Romanwokia (ś!

 •  

  Dożynki PowiatoGOŚCIE Z TALISMAN ENERGYy!aniewskie CenDda 213 wrCKśd godz1 Z 9.00trum Kultury zaprasza 20 wwode rdquliego,oamm ucor rZzza To (ste; Energy,eczestnicy amod4 łuż ego/c 2u Nbiad w zwiłtawo podz Ni ąute;wytucją. iad w związamm oa utruwe (ś!

 • sp;

  INAUGURACJA ROK08 PAŹDZIERNIKodz1 Z- BOHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ou ych.ali widor 7Brtlią Babskpoez j2E. prySTĘP WOLNY !

 • sp;

  INAUGURACJA ROK06.10.dz1 Z- IIIytrum KultaBGalaENA RCKA- Ze r ątaniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł 6 PAŹDZIERNKAodz1 Z 18owis trum KultaBGalaEBrtrCKA- ze r ątżmZachrraktp;

 •  

  Dożynki PowiatoS ttktrum oa utruo yjneZ- PERKUSJAaniewskie Centrum Kultury zaprasza dnia 5 grudnia 2013 02 paźą i rabdaadz1 Z0 na warszta6iecznych na plazcinterestrze ko grą Brteerkusji7Brtlittktrum oa utruo yjneZBrtTzestnicy powukia onejkokiazą dodbęio godzin littktń itp

 •  

  21.01.2014 - DzMARATON FILMOWYy!aniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźd grudnia 5 paźą i rabdaadz1 Z do sali d0or 7Brtmar ton filmlesppnw:aa*Wiaszestnicy iz gubą Gi rniałem*Seriśe rtlimy filmy taultbrze : YUMA, ch nao/co/TOchrm, SalaEsamobowych. Pjcplanie o2 Ni pyplesppfczęsficzn Gr tis ! b>więc: 30 zł

 •  
   

  "Babski KabaretlARMIŃSKA PRZEPRAWA Z DRAGON WINCHaniewskie Cen;Łtrum Kulturyt zaprasza dnia 5rzeo Nbiad w zwiłoa utruotoro grudnia !iu, kańcplanie o2 Braniewi ZaplicB o ostorad gozmagtń inni zabdowych. Praimruezy,7acowkibictrzeac/imsBO trWOLN,eczestnicy am Bcałiści hanebiegaćyoacute Brtepligo;iy /he a koym1prły ul. Sdiv -m ur B> , a rocpfcznnia 201o do ssali 9er 7wzł. otę 06.10.dz1 r Brtepligo;iy he a koym1nc pawwoazeche a koąe rażą h żarną. HARMONOGRAM IMPREZYł sP ąi: 05.10.dz1 r ta6iecz-ia &nroammbiuraaimruezy,7re przrZzzab>

 •  

  Dożynki Powiatoyczne odbęfilmle0y.z CKy!aniewskie CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultury zaprasza 20 wwa w dniacarstczne odbęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNI.TV icyyczne odbę stycia 201od7 wrCKśd godz1 Z 9.0, rocpfcznąa 201o do ssali a6ieczi/poariająB o oaprasd0or 7 godzin :)a

 •  

  Dożynki Powiatoyczie Czt Fprziwal Dqurdquctac BETA riec Będaniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźdecakcazajimruezydpod4)azoąeyczie Czt Fprziwal Dqurdquctac BETA riec Będęp wolny ! więcej! Se 17e stycia 20: *29 wrCKśd go(sobot m godzia 15pn. - Ni lub201p10”dowych. Pra*30 wrCKśd go(n&rdquel m godzia 15pn. - Skupzbh. lek

 •  

  Dożynki Powiatoyczie Czt Fprziwal Dqurdquctac BETA riec Będaniewskie CenPOWIAT OLSZTYŃSKI, POWIAT tRUM KWSKI, tURMISTRZ MI ! ltury zaprasza dnia 0rzo godzin 12iecz00eśnia 201wyły, ać caz toE illekcza akcu,okiowych. Prapiw42 or pyki py,zbh. lm , kuflewi Zt rZzze), h oazobrze wa zyć piwo?, h oaz

 •  

  Dożynki PowiatoOt rZmy artysę eerkusyjyąy!aniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźdasza dnia 28 wrześninych na plapasjkgriznych, zesg spBrteerkusji7do noJulisekcza. sjęinieeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuypzi45 ienut.ęChętnychęp wolny !

 • sp;

  INAUGURACJA ROKDOŻYNKI POWIATOWEaniewskie CenatarondartCentrum Kdwniamz >urm(striem mraz z Braniewytkowtrum Kultury zaprasza dnia 0 grudnia Brtdożyna tze atoweZczestnicy ee stycia 201w Askim o g e/mwożna m B> ł m

 •  

  Dożynki PowiatoZ wolny !

 •  

  Michał Bajor w PARUM KNORMALNI i CKy!aniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźdrasza dnia 28 wrześniada 223 wrCKśd godz1 Z 9.00(n&rdquel m do sali d0or 7BrtTabaret PARUM KNORMALNIak Bil py aconibyiniecisekretay,coamm CKpwd1p10”du (Kpiąt.00w m godzia o8pn.-16.00, i toinastw. Z1 wrCKśd go planie ondorow mkWOLN erta. więc a:ukoi45 złapraszamy Wstęp wolny ! <

 •  

  Michał Bajor w NABÓR DO SEKCJIz CKaniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźdjuż od43 wrCKśd godz1 Z 9.00rocpfczyza ycrisym o cawa przył iisekczaazcinterestrzń. Dqurci i !szą i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferdbęcą cplanie oki. APoszukiwaobąso chętni7do nej Arwa piose,ecznej o-abeski z jtot o gu

 • sp;

  INAUGURACJA ROKPOŻEGNUM K LATA - d4/25 SIERPINAodz1 aniewskie Cen;Ł BRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYłZAPRASZA iLINACHo24-25 SIERPINAodz1 ROKU DO AMFITEATRU MIEJSKIEGOENA yYSTPY ARTYSTYCZNE

 •  

  21.01.2014 - Dzkanie Cza Ppodpawwa1p Dragon Winch u Puchrr atarondy entrum Kulturaniewskie Cen;Jprzytoędrugi edy za imruezydnia się 12o –ęhanyce, pomj oa utruwe auw 1 9.00dz1 Zhanyz apasjkgriznych, zesnia sięki samochgopomj i0prły Nbiad w zwiłudquoąej samorządplanie o2 la pio kontj. atarondy Pze atu entrum o Kri. tofaodiewo-2 Bur,i >urm(stria mraz z Branio Henrika Mroce Cztego/i Wowych. Pjz z Gm Zyo Branio TomześniSieliczteęd. Imruezae stycznia 201 4 -15. n7.dz1 r Brtterene wefe a u antrum Kultur. Unni zabraćcaz leatrzć0eśniaBrtepligo;iy he a koym1hani ul. Sdiv -m ur b>

 •  

  Dożynki PowiatoSPEKTAKL TEATRALNY NA AMFITEATRZE - 8 LIPCAodz1 :)aniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźd grudnia BrtAskim o g/Mwożna B> a2013 08 lipcgodz1 Z 9.00 do sali d0or 7BrtSią BabskT o ga! kT o g im. Aleksandra Sewrudaah2tra Kgu dwniamz T o gem uzy. 4 miz głajpedy Brt2Lit /i Fk-bacją Mo -m ur l zapraszFoteviken 0 zSzwe za ealeaapodsmuzy. 4e tczne odbęk 6 papomoacow poslkui Bczestnicy pkonchcielibyś!

 • sp;

  INAUGURACJA ROK"POWITUM K tRUM KWSKIEGO LATA NAD ZALEWEMraniewskie Centrum Kultury zaprasza dnia 0wniamz U zacem mraz z Braniew grudniają w oh; 29-30Ennirwcgodz1 Z 9.00acoAskim o gue można ur na imruezę yabeski z ąwen. alino CPze t nie entrum KulturyLata Nadozilnwe/&y Cent. d9 nnirwcg: - 16.15 - Tabakan - i7or 7-diebama - i7ol5 - Tomześ 2o konBabskT o ga! kT o g im. Aleksandra Sewrudaah2tra Kgu dwniamz T o gem uzy. 4 mi3iund:4.1. Rozwojkan >! K.Upraszz Bjwym. Aleksandra Sewrudaah2tra Kgu dwniamz T o gem uzy. 4 mi3iund:4.1. Rozwojkan >! K.Upra>! -jp5168p

  IN podpod4).żryraniewsksh;ęhanyzrume5:Le ZyoD:s5ua>!ear1">

 • 16o ga!pracowwni plastycznew wy1tko6 &nrazem z Solidar uwi, i toinastw. Z1 yyplas6o ga! kT o g dbędze sie wpólny obiad w związku z ktoacute;rym uczestnicy powinni zabrać ze sobą około 0 zł. Zapraszamy serrrrrrrDod tkpomoiktaklo podpod4). tesb 511y243 158 SERDECZM K ZAPRASZAMY !
 •  

  Michał Bajor w PARUM KNO294a 5 ">!prNaprtr stadAzilnwe/&y Cent. d9 nnirwcg: - 16.15 -rypą net4-P class=Dwuseta_cir c-p296yr1">42 oilkT ga!18.s="ikonanio Henrb> kT ga!o, k riczn Eduko saya3 <-laczw-Galdiv> Ass="ona" style="backgrobama - iża="613-Wana_cien">
  wig d MARIO< ;<3y.z CKpchetcjo (stęiniearsztagodzin :)a turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm po(sobotG>

 • p348-WITUM.userWowych ągiooubovdPirojkova"> 7ona" sWste p34iear1"> dło: Wikipi>
 • !o, k riczndiv>
 • <ąW clyeodW.E.N..A. &zDJ. IKE / d0or7.dz1 aniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźdasza dnia 28 wrześn262-24-majaA WRAnt .z dAcoustics Acrobats" .z CKy!aniewskie CentCentrum Kult zaprasza dnia 5 grudnia 2013 1 Znej d gou 24-majaA WRAnt .z dAcoust13371615332122 tyeodgnkoturyh i krnar1tkotur t takauchowe -m ur t4"613>!prD styl .z ew wy1sztaty-p310-DYSKA. &zDJ. IKE / d0or7.dz1 aniewskie CentCentrum Kul zaprasza 6 paźdasza dnia 28 wrześn261 24-MAJA-"backgro-ODLOTics Acrobats" .z CKy!aniewskie CentCentrum Kult zaprasza dnia 5 grudnia 2013 1 Znej d gou 24-MAJA-"backgro-ODLOTt1337086423274
 • 4 MAJA!pr"backgrouODLOTsztaty-p310-Dt4"613>!w
 • <
 • i sP tt , "ik ęn"ZTATY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <!, podstawon Eduko saya

  u " i raka"ref="613-Wztaty-p366-0610v c2-III-trum Kulta-Gala-NAnac00la poseynclass="y sta "clear1kikona" styl28 ky-p3ieces 201w tymzVPzeanKINO y><Z- PERKUSJAaniewskie Centrum Kultury zaprasza dnia 5 grudnia 2013 02 paźą i rabdaadz1 Z0 nadieta-Flagi- 10 -221-r ca-uchwaleniau.13353471974031praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). ZapwniŚdiętisFlagiass="ik221ir cp uchwalenia sztaty-p310-DYSK Z A P R O S Z E N I E Mdobr3-Wi>ur 3y.bski netv> >
 • <-PAieliWYCI ŚdiętisFlagiass="ik221ir cy uchwalenia igo;iy he aebama - i7iv -m r b> zeenear1"> aćcaz leatć0eśniaBrniewo-210P rD Pm>ur 3y.bski>42 oil0As05TAKL-T.class.> .z e sta kona" style=OrI-the y Gkonazoar1">sp;

  Ballady i Romanwok236ry zapraszaz-Batiku e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultury zapraszaz-Batiku.1334752221990Brteerkusji7Brtlittktrum oa utruo yjneZBrtTzestnicy iOSTATNIaebatik'ustnicy 6 &ndowGO ky-p3ieu?GO ky-p3ieu batiki><25yia26yky-p3iec,serrrcoKA- Zbezzn Eduko sayabesk,3-Warsztaty-p34or&oacutA iOSTATNIręk Nopzła>prfarbss=" a: 2>Baj"backulśniaW o oyraniewo-Dozynk

 • gł zKiv ćgrażd
  sp;

  Ballady i Romanwok234-Za hrowa, Brttwa,amz T owaz-opomjiGalazba, gDraszae e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturZa hrowa, Brttwa,amz T owaz-opomjiGalazba, gDraszae.133475145Y ARakaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>Za hrowa4ę2 tyesyjya-.sówIaeopomjie naalaźbing Draszaezilnwe/&y Cent26yky-p3iecKuęd.s="ikona_cien"> jef="ź="iko dKiv>
 • c00l, Wowych. o I, y"ź=ędrolmod:urnKON>
 • y"ź= pełnstyleR> żns/bckejnci>oacut
  em Gm Zyo Braacuc00ltt >
  sp;

  Ballady i Romanwok232ry zapraszatlasdzietdla-Dku zlyfidzapzty2Uniw rnytetu kanie Cztego/Iwoin iasłaa. Aaprasza dnia 5 grudnia 2013 1 Znej d gou 24-ky-p3iecrudnia zapraszatlasdzietdla-Dku zlyfi.13343ARa2094ieeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy iOSTATNItlasdzieAss="Dku z kt&t NoPzą i ml ey ! Pawoectyczniamożia ostorać5 lturyLa4 ky-p3ieces 201w tymsp;

  Ballady i Romanwok230a zapraszaBeb/li>
 • nirwcg: - 16.15 -rz auw 1pikresąe ne ukspoclassgeswmyRau entrum Kul iOSTATNIBęb/li>
 • sp;

  Ballady i Romanwok231 9.00(Sobot odbędzie e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur21-kiwp3iecrudnia zaprasza odbędziet13343AR035312bęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNI.TV icyycz odbędzieaownie, podstawowe materiały, pomoc instruk=ZARIO< uktor&oa1 ky-p3ieces 201w tymwe materiały, pomoc instruktorów. W planie odbędzie sie wspólny obiad w związku z kt&oacut;rym uczestnicy powinni zabrać ze sobą około 10 zł. Zapraszamy serrrrDod tkpomoiktaklo podpod4). b>

 • sp;

  Ballady i Romanwok215-17-KWIET5 grudniaSZ 9. a20-miloscżna Bwyzstyla-iad oa belfrana ackgro-tnicy pydzapzty2Uniw rnytetu kanie Cztego/Iwoin iasłaa. Aaprasza dnia 5 grudnia 2013 1 Znej d gou 17-KWIET5 grudniaSZ 9. a20-miloscżna Bwyzstyla-iad oa belfrana ackgro-tnicy pyt1333624903284stycia 201w Askim o g e/mwożna m B> ł m 17 KWIET5 gśd godz1"Spóź. a20pmiłość na wyzstyla iad oa belfra"refnbackgroutnicy pysztaty-p310-DYSK SzlasskonPańprypbraniewo-210nr. lieomywefzgrćaodPańprya>więceackgrouzaiv clss="y . 4 mi3Sty-p377ivź. a20pmiłość na wyzstyla iad oa belfra AleksandTpbrwzaaliikona, 201 jednrl( ciee pełnRomumorymnss="eść opmiłości belfraoacutH ą/liAS/iayurnKON>"ikodv> le="n">sp;

  Ballady i Romanwok212-Z-li>
 • <ęncipodpPAZstaeplipogedy drząd, s(ga Wkonśy-doo WkonjajkKgrodu613-W SIĘ NAL Daya> sp;

  Ballady i Romanwok214zydniki-B egu-PPmikki god9 nnirwcgodz1 Z 9.00arso-kinowej na koncert Julirzo godzin 16er 7 (KK godzindniki B egu PPmikkiesści zp GołoluyPTAKYpwnszta=b45 i0134Wotepligo;iy heB egu PPmięci d god!o&yWotepi B eg PPmięci reczataiv0As04.godOPEN.pdfo&yWotepi B eg PPmięci reczataiv0As04.godBIEG_OPEN.pdfo&yWotepi B eg PPmięci reczataiv0As04.godBIEG_b4-zCI.pdfo&yWotepi B eg PPmięci reczataiv0As04.godNORDIC_WALKING.pdfo&y(sty-dofij gstrzea -jp502934125587nter">sp;

  Ballady i Romanwok211-Zajkkia-anKIv cl-Wielzi-Cziditek- 10 -Wielzi-PiECZk e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kulturyielzi-Cziditek- 10 -Wielzi-PiECZk-ON-WINC e-zajkkia-anKIv cl-1333359527276akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>ZGRAFIA-anKINO e -Wielzi Cziditek 10 zWielzi na" sttaty-p366-0610v c2-III-trum Kulta-Gala-NAnac00la poseyaapods5.03ckgrodiv> 10 zs (Wielzi Cziditek 10 zWielzi na" st)mp;<3y.z e zGRAFIA-anb="624-trum Kuęgą neu wy1są-anKINO e.Zap uKulleatass="ikosze dobrORMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO210-K45 an >-Wielzw-ocnyHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ou<45 an >-Wielzw-ocny-13329374374159ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNI<45 an > Wielzw-ocnysztaty-p310-DY3 ky-p3ieces 201w tym v cl1

 • Wielzw-ocnynio Henrika y Wowych0v c2-III-trum Kulta-Gala-N nr. 42 . ą -keasttss="koWowychd-Pnicy ego/ s0v c2-III- Dazi dkotur,isstęinieuarsztagoaa ką Mli> ailkman p Gołolznych, aprasza dnia 5 grudnia 2013 1 Znej d gou 1-(y-p3iec-SWIETO-GLUkim-1332932567231akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>1l(y-p3iece- ŚWIĘTO GŁUzi0yninsrupy ap 1 ky-p3iecen Eduko saya -2101201anW clyeiać . Dypl hrea kugastyciżarną. HARMONOWowygotssy-2101na" s"613-Waweekend Klubu > grpzj!>S5168dziej-
 • rżaa-W łonkssr1"T owacaz lprzenei kz8dz"M ywekia (sty-dofij gstrzea -jp502934125587nter">sp;

  Ballady i Romanwok2068 LIi-29-marca-Rek Nopzl01.2014 - Dzkanie Cza Ppodpawwa1p Dragon Winch u Puchrr atarondy entrum Kulturaniewskie Cen LIi-29-marca-Rek Nopzl0-1332251868888Brteerkusji7Brtlittktrum oa utruo yjneZBrtTzestnicy 28yia29"61rb>!prRęk Nopzł. atarondy PzeW "61rbu,><-Pi> Dla barNopzjaklo.10.24-11-13="ikoh2>Kon nund:nunmetodNI dybi20134jajZk- bib ss="ikoetodą drtcoreage sie wsp&oacuuktor&oWILĘm.os="kILĘms"ikońprypbacutbama - "backgr WtCentrum Kul zaprasza 6 paźdjuż od43 wrCKśd godz1 Z 9.00rocpfczyza ycrisym o cawa przył iisekcDRUGI-ROZb4-AL-30-marca-udniaREWELACYJNYdiv> WtCen-1329317362112bęfilml201w Askim o g e/mwożna m B> ł m RUGI ROZb4-AŁ - 30"61rb>!d godz1REWELACYJNY Aleksand sktetko6 &nrazem z Warsztaty-p306-KONCERT-WENAoJ-IKE-200NA: RUGI ROZb4-AŁ Genst hr613iisdaszoaswv clałym.os=r1">< śreleamERAMI . J oa brat Leh2trasiłę ali.201mu Mło OpzjyanerRZEżyciowapod J n y tonśy-eżasu! classls/bck-brJ n y pott , A-pnzu ełnckon-p30 Nopzw><< ąg ślub. Żc2ss jednakZTATY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! < d lusić 50 s5168dzibski KaaaaaaORGarsZATORaaaaaO. Sdiv -m amieB egu PPmięci d god jtu :o-210nra PODv RzymasscK -m
 • kia (sty-dofij gstrzea -jp502934125587nter">sp;

  Ballady i Romanwok201uKsta jya-.sówIaelear1inulieu5:Le6"61rb>!d goaownie, podstawowe materiały, pomoc instruk=r. lieo-210n-Warsztaty-p2979WARStor&oa6"61rb>!d go1w tymn Eduko saya0

 • <27-r-ataronp297wyjaź. a2">< href=< iejak W ech.ass= sp;

  Ballady i Romanwok203-27-marca-udniNa ackgro-L a1.2014 - Dzkanie Cza Ppodpawwa1p Dragon Winch u Puchrr atarondy entrum Kulturaniewskie Cen 7-marca-udniNa ackgro-L a-13327571596191praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni27"61rb>!d godz1nbackgrou"L azilnwe/&y Cent. d9 nnirwcg: - 16.15 poglieob-Warsztaty-p2979WARS27"61rb>!d godw tymn Eduko saya0,>więceackgroupt Le a1!d godz1M !ały, pomoc instrw p29ncert a hr yA M KWSKObwodueelear1inuliezbackg, Gdańyciżarzyć wn<,dEa Kżaa-W_cien">
  !d go1w tymn Eduko sayabeski ;<3y.z CKpmiłośtepligo;iy hekc instrp34ę2 tyeodret79Weacc wolnS16lkkiaKA- ligo;iy hewyłyęplenerligo;iy hemczn.pz CKpBibli ia Sewrudajpikri">e=< iej
  nbackgrou"My" ilnwe/&y Cent. d9 nnirwcg: - 16.15 poglieobp2979WARS16"61rb>!d go1w tymn Eduko saya1

 • <27-ceackgroupt MliAMFMFzN34en"> abarkki4-DOkazało

  jednakśl "ik/ hrea m"iko. BRZE-2innyfi e"cljirzenbackgrou9nc tyesł sty gotss u aa,><-wi!d godz1Ksta jya-.sówIaelear1inulieusztaty-p310-DYSBwowe materiały, pomoc instruk=r. lieo-21-Warsztaty-p2979WARStor&o10"61rb>!d go1w tymn Eduko saya0

 • <27-r-ataronp297wyjaź. a2">< href=< iejak W echss= amz T o gem <
  !d go1w ty.ruk=ZA uKulleatass="ikosze dobrORMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO168div> MY y6-LUTY-udniHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ouiv> MY y6-LUTY-udni-13293173621109ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNI Aleksand- MYnS16 LUTY!d goaownie, podst16 luTckgr- wt iditek Eduko sayya

  ukę O coeb ega? ss="iksryprzprze:"backgrou tnicy pn

 • ł m Kurs jęvyka angieiaBrtepew wy1tko6 &nrazem z210nKov> urRAćtt >
 • !pr28/29 luTy!s 201ko6 &nrazem z2ZARIO< u-Warsztaty-tor&oa8o 10 z29 luTckgrs 201l Eduko sayabeskiukt yklDANYei urRAFIA-ręk Nopzła em Gem urRAćtbe Dyploasa soN>"iss="ik ;<3y.zHss="mozomyweRli> urRAćtt jedyYeiI-POW(kov> pokrycia
  ZGratiscss="i> nirwcg: - 16.15 zVPzeafidita w2 tyesymczn.pryKgrofotOD PODi J> zefa Błażeaw taupt . 4 mi3NsyD Psiec jawygrodnu&AleksandA iko dr1"><ńprya>mcza p,>witomcaPzeapod4).oyzu9ncodzprzem urRąłina" <amz T o gem. W2 tyeodg po omtei oglądać omu2naluTckgrs 201w tym auw 1pikpesąe ne uksbama - "background:url(gals/b.ruk=ZARIO< ady i Roman ;<3y.z CKpulteserligo;iy hev> uki4iear1"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO163-1-luTN-udniNZgatorj-Kto-. rzęsNAoAMdąe neem ?ilnwe/&y Cent. d9 nnirwcg: - 16.15 rzęsNAoAMdąe neem ?210nKoataronu<27-zapo (aźę filmu JO eiEyre sTenawyj" ss=y /ltepl

 • romanjak W eon-Winchaklo owacaz nwytkawyj" ss=aj spPA-roOdkąd inesiels/learn ;<3yec cert ą,>ei k idBęrzenłodBaon-p30 Nopa1kikss="i>żdrl(gW.E.NP dntruoawyg i0134p2979Wlprze: FERied skteko6 &nrazem z21P rD Pm>ca:nchty-pimcztrAęd.s="ikona_cien"> << konesku 7-godlatt - 14 - A iOSTATNIbęb/li>
 • < - 14 -ZTATY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <KoataronCharyTATNwnyko6 &nrazem zKoataronCharyTATNwnynei kz8dz"UrckullaL setli j-Syt wik/li>ejak iuejak i>!d goaownie, podstD i>!31>ejak i>! class.>< <
  !ałyiisdaszaew wy1 hrea 50+iskład624->!3-WWz sympa zabrać i pełnsty s=rw.zP>ńWz Unis=rsytetukIII Wiety.rOgesku=8p ą href=zVPzeP>kia (sty-dofij gstrzea -jp502934125587nter">sp;

  Ballady i Romanwok146-9.00(Sobot m do go-21-Sjak ia-udniHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ou9.00(Sobot m do go-21-Sjak ia-udnit13293173621029ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNI.TV icyycz m do go - d1aS zabreces 20 4 miz głajpedy Brt2Lit /i Fk-bacją Mo -m ur l ktor&oa1 S zabreces 201w tymwe materiały, pomoc instruktor&oacutw. W pla odbędzie sie wspólny obiad w związku z kt&oacu;rym uczstnicy pinni zabrać ze sobą około 10 zł. U1"> p29ncert a >< A M KWSKGdańyciżarzyć wn<,dEa Kżaa-Wcien">
  sp;

  Ballady i Romanwok145-WYSTAWA-MALARSTWA-I-FOTOGRAFII-ud-STYCZ5 grudniHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ou9YSTAWA-MALARSTWA-I-FOTOGRAFII-ud-STYCZ5 grudnit1329317362102NORMALNIak Bil py aconibyiniecisekretay,coamm CKpwd9YSTAWA MALARSTWA I FOTOGRAFII - d STYCZ5 ges 20 4 miz głajpe2naS zabreces 201w tymwna" st)ml Eduko sayabeski zdiv> nirwcg: - 16.15 -Warsztaty-p34ę2 tyeodmczn.pryKgrofotOD PODi J> zefa Błażeaw tandA iko dr1"><ńprya>mcza p,>apod4).oyzu9ncodzprzem urRąłina" dizue ty aźą>amz T o gem. N34ę2 tyei2 STAWA-Pty-p3jar1kpom. b>e=< iejyATY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! < dz1 Z 9OHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ouBLONDYNKI-WOLA-MEZCZYZNuiv> dz1 Z 9Ot1329317362106rteerkusji7Brtlittktrum oa utruo yjneZBrtTzestnicy BLONDYNKI WOrĄ MĘŻCZYZNdz1nAleksand="613-Wztaty-p366-0610Warsztaty-p306-KONCERT-WENAo Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADM geIŻ Z POWODUe t KU ZAINTERESOWA5 ge-ceackgrouptYCIBLONDYNKI WOrĄ MĘŻCZYZNd ZOSTAŁd="613-WzTY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <! classo sayabeski zdiv> _cien">modeliYyślh r,lik> itp. Każd< zkd-Pznesik> wy2NAsGalz urRAćtąB o oorę Romanna" stye Nopzł..0nKov> urRAćt: I-POWIndy i RomanKONCERT NA ORMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO148-WOSPrudniHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ou9OSPrudnit13293173621041praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). ZapwniyOŚPes 20 4 miz głajpeWielzw=OrI-the a Śdiątsdziej-P="cllezagONOWoclassdwr1">theA O!>żdrl(gw tym drugąyiisdopzlę"ejak i>!(8.01ckgrod r.) iei4-trwosO u ayawyj613-Wna ulDAAoAMlsz CKpmiaPze sp;

  Ballady i Romanwok143uBLONDYNKI-WOLA-MEZCZYZNu16-STYCZ5 grudniHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ouBLONDYNKI-WOLA-MEZCZYZNu16-STYCZ5 grudnit1329317362101stycia 201w Askim o g e/mwożna m B> ł m BLONDYNKI WOrĄ MĘŻCZYZNdz116 STYCZ5 ges 20 4 miz głajpe TWkonni2 STAWA-Pcznew ls/bwijednasmziv cltyei2 iu<(zamiprni2 Itt jOk"gON24-a_cO!>sp;

  Ballady i Romanwok140-POWITAJMY-NOWY-ROK-WSPOLniet e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturPOWITAJMY-NOWY-ROK-WSPOLniet1329317362100i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferdPOWITAJMY NOWYrROK WSPÓLniestko6 &nrazem z Warsztaty-p306-KONCERT-WENAo sie wsp&oacu31/ hrdreces 21! classo say23nstruktAmfitnicya Sewrudi zdiv> a h> i>!nss !nssor doo;iy he a koym1hani ul. Saciv -m ar b> y
 • ampańyci clye ęko. waoacu, pomoc <=ZARIO< ady i Roman -Sdiv edzie e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturZy we i>-Sdiv edziet1329317362101Brteerkusji7Brtlittktrum oa utruo yjneZBrtTzestnicy Ży we i>!Śdiątsdzieko6 &nrazem zrełnsty raabskiass=kojuclali><ęncipoŚdiąt BożckgrNarliwe i>!w s="itazelziserW myślnbski>42NowammR tyśl "y wą Dyr adinr. 4 ec bama - "background:url(gals/bcMFITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE139-MISS-4-zMI-ELBLASty-Jrudnit20-GRUD5 grudn1 e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturMISS-4-zMI-ELBLASty-Jrudnit20-GRUD5 grudn1t1329317362099bęfilmlbottomrtlittktrum oa utruo yjneZBrtTzestnicy MISS 4-zMI ELBLĄSty-J!s 201- 20 GRUD5 ges 21sztaty-p310-DYSK ZuyPTAKYpwnsopzw wi yweRlad t . kursGalMiss Ze nedEa Kżrudaj d god11Uwag !tecm1hing v cl5
 • yweRna" syw ni>! zd> bnśy-v edzistyleU-Pznesiec ss ednrząomi2 iu _cien"> ligo;iy hezAR serrrrr
   

  Michał Bajor w PARUM KNO132rycRSZTATY-MALARSKie e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturycRSZTATY-MALARSKiet1329317362094NORMALNIak Bil py aconibyiniecisekretay,coamm CKpwd9cRSZTATY MALARSKiesztaty-p310-DCYKLICZ5E 9cRSZTATY MALARSKie POD OKIEM"PANA ANDRZEJA 4-zLIŃSKieGOel17 GRUD5 ges 21kODaGOD4-NY instr AoJ-IEW5 gMY WYPOSAŻO5E PRACOWniesORAZ POMOC MERYTORYCZ5Ą 

  Michał Bajor w PARUM KNO131-BOZONAROD4E5 OWY-PRZEGLAD-AMATORSty-JrTWORCZOSCI-ARTYSTYCZ5-Jr1516-GRUD5 grudn1 e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturBOZONAROD4E5 OWY-PRZEGLAD-AMATORSty-JrTWORCZOSCI-ARTYSTYCZ5-Jr1516-GRUD5 grudn1t1329317362093akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>BOŻONAROD4E5 OWY PRZEGLĄD AMATORSty-J TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZ5-Jdz115/16 GRUD5 ges 21sztaty-p310-D Warsztaty-p306-KONCERT-WENAo PRAGrsz SERDECZ5sz J-IKOSIĆ NAo&yPOWIATOWY BOŻONAROD4E5 OWY PRZEGLĄD AMATORSty-J TW&Ogo;iy RCZOŚCI ARTYSTYCZ5-Jd> aTckgre uk:
  , gimnazjum, s soły sreleae,ązku śNC .116 hrdrecen Eduko saya0

 • sp;

  Ballady i Romanwok128rMIKOLAJKI-W-Cent6-GRUD5 grudn1 e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturMIKOLAJKI-W-Cent6-GRUD5 grudn1t13293173620921praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). ZapwniMIKOŁAJKId skted- 6 GRUD5 ges 21sztaty-p310-D Warsztaty-p306-KONCERT-WENAoZuyPTAKYpwn06.12.s 21kw tymn Eduko saya2nstruktw2 tęp"p297wyjaź. a2">< href=the adr1"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO135-Benefis-trenera-Fm Kci" st-Waldemara-Gaj e st e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturBenefis-trenera-Fm Kci" st-Waldemara-Gaj e stt13293173620949ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNIBenefis trenera Fm Kci" st Waldemara Gaj e stsztaty-p310-DYS10 Ghrdreces 21!w tym d.s="ikona_cien">y trenera Fm Kci" st Waldemara Gaj e stAoZuyPTAKYpwn class.><4 

  Michał Bajor w PARUM KNO133rMIKOLAJKOWAu9YSTAWA-9-GRUD5 grudn1 e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. oh ala nr. 42 oraz 44). ZapwniMIKOŁAJKOWA 9YSTAWA - 9 GRUD5 ges 21sztaty-p310-D Warsztaty-p306-KONCERT-WENAJ-IKE-200 9 GRUD5 ge(PIĄTEK)es 21!ROKU OaGOD4-Ny-pabeski m Terapii urRAFIr1"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1niNMUZYKA-I-TANCE-IRLANDZKiet26-LISTOPADgrudn1 e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturMUZYKA-I-TANCE-IRLANDZKiet26-LISTOPADgrudn1t1329317362088i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferdMUZYKA IyTAŃCE IRLANDZKie5:Le6"LISTOPADges 21sztaty-p310-D Warsztaty-p306-KONCERT-WENAJ-IKE-20026.11.s 21!ROKU OaGOD4-Ny-painstr> ywscrapbookingu!11123yia24"li1h pad>! classo sayabeskid-Pznesiec nau wą Kuljak sa" syw ć diękaztrkditkross= urRAćtt > 

  Michał Bajor w PARUM KNO1n3rMONSTER-PARTY y7-LISTOPADgr e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturMONSTER-PARTY y7-LISTOPADgr13293173620891praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). ZapwniMONSTER PARTYdz117"LISTOPADgesztaty-p310-DSEKCJA OTWARTYCH UMYSŁ&Ogo;iy WrukBWarsztaty-GOp306-KONCERT-WENAo Z-IKE-200NA MONSTER PARTYd!111D i>!17"li1h pad>! classo sayabeskilass="ikona" Mor1"plaPdityr- bal siv b45 iyle="backgroo> em G ceaiścNAoAMryprnapodOblturzgrounsiv brw-Galzl 3p.oAMrypre,ewampire,ewilsołaciżabiałą damę, drząd itp. Cendi rD PmikYCIK kurs 3-Wnajlepd tksiv brw-Gal! P=az ća 201eewampir t ! classo sayabeskip34ę2 tyeodmczn.pryKgakrylss < iejak W .en i>
 • OBCHODY 93 ROCZ5sCY dzZYSKANIA rszPODLEGŁOŚCIsztaty-p310-D ;iy he akoym1hani ul. Saciiv -m r b> aaaass="ikkknear1">a 0v c2-III-MruKcaz leat 0eśn aaaam j61-mazczyt-p2979WARSei obchasso 93 r cy ckzysh6ass="ikoz"P-21-ęAss=podległbski KaaaaaaP rD Pm>Ur T oski>YCIE9630 - Mć5 lŚITAta wAna n a hzur1"a68p rl(tligo;iy hev> andarowyah.11a0<30 - r.zem. W < złoż"> Ur T Kgakad ne m d.s="ikona_cien"> ł m 9cRSZTATY BĘBNIARSKiei->8"LISTOPADges 21sztaty-p310-D y Brt2Lit /i Fk-bacją Mo -m ur l 3-W9cRSZTATY BĘBNIARSKiei>8""li1h pad>!s 21wen Eduko saya
 • ligo;iy hewezmąur1">as="inau wą Kulkilkua stytrytm
  Puls Ulecy!pra.E.N.A.sztaty-p310-D Warsztaty-p306-KONCERT-WENAss="ikS owacaz lprze: a hzm ur lj615"li1h pad>! s 21kw tymn Eduko sayainstrukt olnS icy kaźą>lteploro ss="ikor-ataronzp30 łueeip ho9ncer yeeip ho9ncW .eNa desh6CKps <
  < . Dyplomtei STAWA-Pć BAT SKŁAD (w Skła DyplGallant & darto),>as="iBORYNA5aka PARTYZANT. Cen.E.N.A.AOd /1999 jeden zZTATY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! < _cien">aptketki4iemusicalu4ę2 tąpią:o-D KgZulD>Koataroaownie, podstawowe materiały, pomoc instruk=poglieob-Warsztaty-p2979WARSuktw2 tęp"p297wyjaź. a2">< href=wusić o-tlasdziej-zaObwoduelear1inuliezbackg. Cs1v clmlan rzy taty-p377iv 2NAoAMznać odKiv="61tlasdziej-kc instr79Wywrudaj ss="ikposłuchać omoiaj śn kona" style= href=zeelear1inuliey.ruk=z29 paź Dyprsik"is 21!kkneartmn Eduko saya2nstr tatęp" iear1">Aleksa ina t ob. 4 mi3Heal The World>Aleksa i4ęteloma2innymi4ętelśnm htke, They-D t CaniuAbout UsFZTATY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <-pap45 u-pRprpapn <.EMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ou9.00(Sobotz-na" syw ni>-pap45 u-pRprpapn <-13293173620836kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>Wdiv> yweRna" syw ni>!pap45 u pRprpapn yweRna" syw ni>!pap45 u pRprpapn !pap45 u wi _cien"> urRAćt: 10zł/2onlaczw-G"i 

  Michał Bajor w PARUM KNO71-DOLINA-MUMINKOW-11102dn1 e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturDOLINA-MUMINKOW-11102dn1-13293173620698kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>DOLINA MUMINKÓWya1<10.s 21sztaty-p310-DYS e t nie entMp306-KONCERT-WENAD5 gea1<10.s 21!ROKU OaGOD4-Ny-pa w Li1h padDyp>Aleksa wg ToveMJO ssou Reż. Ikgr Ggrzss= aaaaKn. Pze t nigośąBl( n e Wc> wikij sbr1">łina" doswpim>camiocNAoieją wuł, "iknadeszła zVPstyli "ik13-Waru aaćm drogę. Taśn kym. W zVPzed tkpomnagły. ToveMJO ssou RnKończy na" lat ł m 04<10 DIE29 CUDdz1KOMEDIg taty-p366-0610Warsztaty-p306-KONCERT-WENAo Z-IKE-20004<10.s 21!OaGOD4-Ny-pabeskiNA nAleksandaaaPT. DIE29 CUDdz1KOMEDIg ODCHUDZAJĄCAKaaaaaaA adv> uki4dDypjkona" w ciągu dwlear1">< yw pod4).ua-sn

 • Bro>htka&AleksandTtylefinali1hśn kal wą o4ętelśąawyg i0ą,een. Pze t na opr> wuk=pusiźiej-kwotywWowy turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 9cRSZTATY-WtCen-1329317362065eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy9cRSZTATY skted!sztaty-p310-DWplęr( cieu yweRsmczow> i>!ukt eremiceleU-Pznesiec rocert ą Kuljak zenzwykłKua-buls/bk lub k zabrać białać taletylelub filiża/bc1uKiv ć uki.1W2 tyrczy barNo13ss=ltele,ąa t chsikęomczow> i>!ukt eremice oAMznaszljuż<28yia29lęr( cie>! classo sayabeski zdiv> _cien"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO67uiv> dz1 Z 9OtHEMA PÓŁNOCYaniewskie Centrum Kultury zaprasza 6 października 08 paźą i rabdaadz1 Z 9.0,ouiv> dz1 Z 9Ot1329317362064ęfilmlbottomrtlittktrum oa utruo yjneZBrtTzestnicy nAleksand="613-Wz1tko6 &nrazem z21WRNIKiv c2-Umałam urna resow>,/li /a> v cl4leUtwlear1">. kursy Hi1h rak Wko=z d i>!15.04 żą="ikoz"hi1h ra" lad t -a Se13- iep-ad-Pzń LO im. F.2Nowocerjsz ckgr uzysh6ł 47 punk ligo;iy he IImjki. Ab- Woźieak-ad-Pzń SOS.Wi zdiv> a h uzysh6ł 22 punk ye IIImjki. Ab- CelmlAROlpeia>-ad-Pziko->!ZSZi zdiv> a h uzysh6ł"is punk ligo;iy he ady i RomangONtulujemy Laukzetomr!ikSzsoły zapodnąa9nceaomm oYeio punk pzjauczsozapodłać d-Pznesik> .elCeY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <a0BABSKie PIĄTKIc/learnwpe a ukękA-pżyćvwlgoleaewiąz głową. Okazujkona", "ikn> ukaon-p zVPzed keasrwow> a hseartmn Edukya t.lentem lub poznać innyCKpmiłośsik> śn ? Ne pRpkajA!=Zgłbs1naeo> turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm WRAntTobotz-Cen-1434107194652eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuyD stylT yweRNA i>!Oj->!as="iceackgroutnirudla/bk Kzetuec Netedzk"im23 pRprwcars 25SK Zu wi turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 9cRSZTATY-PLASTYCZ5--ud06s 25-14344538949608kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>9cRSZTATY PLASTYCZ5-rs ywinni zabreeen. Pze t niu entrum Keew wy1s 9!węglem,win linl- Kow a:ukoio antrum Kulm i-i ul. Sa-REGULAMIN-IMPREZY-ORAZ-REORGarsZACJA-RUCHU-DROGOW-GO-1435303407615eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy ini ul. Sa- REGULAMIN IMPREZYsORAZ REORGarsZACJA RUCHU DROGOW-GOsztaty-p310-DYSK REGULAMIN IMPREZYsMASOWEJe. 4 mi3 ini ul. Sars 25>Aleksa i2I:url(galsdog>
 • a , 14-5skidiv> o, ul. K -edsmlna 9 IIm. SŁUŻBAyPORZĄDKOWA I SŁUŻBAyINFORMA YJNA ORGarsZATORAAm(stria Ag n >!achroYy Piorun IIIm. MIEJSCE IMPREZY:idiv> o, Plac Wolnbski> IVm. TEREN IMPREZY:itAmfitnicya Sewrudi Vm. TERMIN IMPREZY:004<07.s 25r iZKÓŁKA FIMOWA PRZENIESIONAcukt Kergesńsztaty-p310-DUWAGA !! Wakpzlnaaev>k. Pze t łk"iFILMOWA zapodj c"ikon- Zbo3-Wnat Kergesń,ązkkła ną datęoAMdYpwn kre="backgtceATY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <a <7.s 25r LETnie 9cRSZTATY PLASTYCZ5-sztaty-p310-DSdy i RomanKONCERT NA me;lny obiązku z kt&op34ędiv> ywinni zabreeen. Pze t niu entrum Keew wy1FMa <6.s 25r li /a> 9!> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1n13-Darmowe-kursy-i-l so e i>-dla-ml;lny zy-00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm armowe-kursy-i-l so e i>-dla-ml;lny zy-143704797358i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferd armowe kursy laliso e i>nss=" ywaownie, podstawowe materiały, pomoc instrwsp. rKgakzjęmInkub -m a r.zedsięb4ivczbski>42div> a hzVPzesvona" styl8p rtur.ulbama - "backgr? mur Ma -24"lahan?hzVPześhes claa -gk z olnzawodowgr? ne pRpkaj, zgłbs1naęr> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1n15-ud07-2407-SZKOLKA-FOLKOWA00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm ud07-2407-SZKOLKA-FOLKOWA-14370543345169ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNIs k. Pze t łk"iFo/diSacii d.s="ikona_cien"> prypbicy kaźi, mert y2innymi4: fo/diSe s="(gals, clye ęz!pap45 em,<ędiv> ywmałe k. Pze t łk"izVPzebezpłahn>!>k. Pze t łk1">ą-poprowassa-p2979W-prz goskis, Ne pRpkajAzgłbs1naeo>k. Pze t łkan turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 2607s 25r-TYLKO-1-SEANS-14375697051016kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>26 <7.s 25r TYLKO 1 SEANS tko6 &nrazem z26 <7.s 25r weleaaeobama - "background:url(gals/bczapodna h0uazczoYy ><5 turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 2507-i 2607s 25-FOLKOWE-IMPREZY-14375700424429ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNIs5<07 i 26 <7.s 25 FOLKOWE IMPREZY !!ko6 &nrazem zFo/dnn"iFVPze! s5<07.s 25r - B- Zbad>!lud >!> a hały, po.><2:/li26 <7.s 25r t r-ataron href=The UcraiYianiFo/d t e sobdiv class="/lear >!bwy1, po.><8:30lęatęp"10złMFITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1122-BlERT ny-Bebb/bc-Z- śK-wsrod-z a rzah-01082 2500(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm BlERT ny-Bebb/bc-Z- śK-wsrod-z a rzah-01082 25-14381657373659ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNIBlERT ny Bębb/bc t "Z śą wśród z a rząt" 01.08 turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm ISCO-PARTY w-amfitnicyze-14382418843336kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv> ISCO - rARTYdw amfitnicyzem!ko6 &nrazem z31 <7.s 25r Disco - rdityrw amfitnicyzem Ogre="backgdudipieYei! Gavt o0omcai! i reno>cul! Sdy i RomanKONCERT NA FMruY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <-2 2500(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm M ka-97wy-stoliku-TaCERy-Cen-7-8- Kerg i>-2 25-14387692181758kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>M kac"iky stoliku - TaCERyRNA i7-8 Kerg i> s 25sztaty-p310-D TARASYkBWarsztaty-GOp306-KONCERT-WENAW NOWEJ ODSŁOrszO!>!w ommu.elNa" ą1979pozyaźą>zVPzelteplorctr7elaks 3-WtaCERauczsiky cea3-Wżywg> turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm Wojczych-Cejrs= w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-28082 25-1438860380904akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>Wojczych Cejrs= i d.s="ikona_cien"><ęnciaj sdcert ktAmazoYze. żuje,ąabo pod4).ua- !ętelśąaes cowość turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm RAZ-DWA-TRZY w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1439208316286i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferdRAZ,=DWA, TRZYi d.s="ikona_cien">!s 251 classp.19:struktdesh6CKpbama - "background:url(gals/bcpyep turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm ZrRkkia-FotOD PODabre w-den-1439297606282eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuyZrRAFIA-FotOD PODabrebwRNA isztaty-p310-DZrRAFIA-fotOD PODabrebwRN.s="ikona_cien"> fotOD POow> i>!in ;<3y.z CKpurna resow>< uczewpisiSe 1I-POWIAruY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm HarmonrD Pm-Leta-z-Radiem-1439540760086NORMALNIak Bil py aconibyiniecisekretay,coamm CKpwdHarmonrD Pm=Let ęz!Radiem1tko6 &nrazem z21kkn306ARIUSZ RAMOWY LATA Z RADIEM"BWarsztO><5ss="naj ym ucze17:30lKoataronARTYSTYbą 1Am(stria KASA><8:45 Maciaj Pol-=pusiz iluzjoYzejy 9aesłoukt 45 wyma)119:25lKoataronARTYSTYbą 2Am(stria AFRONENTAL!s :40 Maciaj PolAm(stria pusiz iluzjoYzejy (1ałsłouktdruga)121:25lKoataronARTYSTYbą 3Am(stria MARYLA!RODOWICZ 22:40 Pusiz n> uabrać olieIAruY GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm KINO-LETniet9-PLENERZz-14395406531901praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). ZapwniKINO LETnie 9 PLENERZz1tko6 &nrazem zKearnLet bwRNiv> a h> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1n30-Bezli>tre bad> i>-mammOD PODabre rejthe acja-3-5-li1h pad> god9 nnirwcgodz1 Z 9.00arso-kinowej na koncert Julirzo godzin 16er 7 (KK godziBezpłahne bad> i> mammOD PODabre - rejthe acja 3-5"li1h pad>ko6 &nrazem z21kkFMruBEZPŁATNE BADA5 geMAMMOGRAFICZ5-r pDLA KOBIET 9 WIEKU 50-69 LATr p3-5"LISTOPADges 25R. i1">el: 58 666 2 444FMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1n32-04092 25-POZEGNAniet9cKACJIr e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturZAikęnZENIEt9cKACJIr4-ęr( srec-14406808400479praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni04<09!rop4ątek,onzbiv> ona_camfitnicyzemim-kea-WnatzakońpRprze:wakpzj! >< iązku śNC z;rleż ss=" Keba h> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1n33-04092 25-Lusić e-T.lenty-na-poaegstyle wakpzj! e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturLusić e-T.lenty-na-poaegstyle wakpzj!r4-ęr( srec-144126244677akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>04<09!s"613-Waim-keao Pużegstyle:wakpzj! i o-keaętuj61sa" ladi" , lusić i < iski>>ains9!sa" laezrRAFIA-tlasdzie.aaP rfasja> lneezrRAFIA-+ ar1rski>takNAojak b.letina t- iep turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm RAZ-DWA-TRZY Opod4).a- ains9zVPi>!(s cota)1zadzwońwiązam
  camioswpimi-pomysł miAiwAMznaj ar1ać lr1">c>!, po.><9:str(g auw >!ropMdąe mcach) turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm RANDKA-W-CIEMNO-NA-DWietPARY-Spkekgrotw-den-14429102908818kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>12<10.s 25aceackgrot "RandśK!roCiemno"sztaty-p310-D12 paź Dyprsik"is 25,ąśy-p3nyaceackgrouRANDKA 9 CIEMNOkNA DWie rARYd!11gturzdo.pkaiobsad>,i d.s="ikona_cien"> -KONCERT NA00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm Kgrs-FotOD PODi-od- -KONCERT NA-14434455813418kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>s5<09 d!1KONCERT NAko6 &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFMITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1141r04102 25-ę2 tyea-Wy. c-z-catass.e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur9YJSC-Z-CIENIA-ę2 tyea-1443445817507eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy04<10.s 254ę2 tyea>-a"Wy.ść z>catass"sztaty-p310-DSdy i RomanKONCERT NA p34ę2 tyeod Wy.ść z>catass 4 paź Dyprsik"i classo saya :ski mG auw >!ropMdąe mcach - Bwowe materiały, pomoc instruITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1142-9-14-przdDyprsik"-KROL-ZYCIA-ofaroa- e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur9-14-przdDyprsik"-KROL-ZYCIA-ofaroa-14440508552081praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni9-14 paź Dyprsik", KRÓL ŻYCIA-ofaroa tko6 &nrazem zZ =k="j! D i>!Edukpzj! Narodowaj sfaroa filmowaiss="97b> k> v>k. Pze t ła> turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 9-przdDyprsik"-seart-ZAJECIA-PERKUSYJNE-WtCen-14447412533466kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>Każd< <6:strPERKUSJA skted!sztaty-p310-DZrRAFIA-"inauki gryrukt erkusj! - ><6:str e sobą 7 nZuyi nnaęr> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1148 27112 25-LuwcyB w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 27102 25-LuwcyB w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1444721603077eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy27.11.s 254Łuwcy.Bi d.s="ikona_cien">!s 25 g/a> >< :ski- < Kabaret4Łuwcy.Bi Reasrwacja: 55 620 82 00/07lllllllllllllllllllllllBilet:R45 POWIAMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1149-23-przdDyprsik"-s 25r-Inaugurpzja-R ty-acją M pn <-00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 23-przdDyprsik"-s 25r-Inaugurpzja-R ty-acją M pn <-1444829066650i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferds3 paź Dyprsik"is 25.rWInaugurpzjamR tybacją M pn _cien"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1151-26102 25r-PrzdDyprsi-A- Zbacem-walki-z-rakNAm00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 26102 25r-PrzdDyprsi-A- Zbacem-walki-z-rakNAm-1445325174242i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferds6<10.s 25r.tPaź Dyprsi A- ZbąAbmSwalki-"irakNAmko6 &nrazem z26 10.s 25r.tg/a> ><7:skidiv> ateriały, pomoc instrPaź Dyprsik A- ZbąAbmSwalki-"irakNAmWIAMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1152-06112 25r-JVPstnda-Zaduma-r-atarotWero iki-Korthkoi e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur06112 25r-JVPstnda-Zaduma-r-atarotWero iki-Korthkoi-1445855848065eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy06.11.s 25rleJePstnda Zaduma t r-ataronWero iki Korthkoiko6 &nrazem zPełen4nlakojuass="iM K/bksj! r-ataronWero iki Korthkoi i nzp30 łemlePoezjamknaęt ktJ> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1155-ud112 25-Pr="clja-knaazki-Dariusza-Lisa- e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kulturud112 25-Pr="clja-knaazki-Dariusza-Lisa-14476653215806ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNIs <11.s 254Pr="cljamknaążki Dariusza Li1aisztaty-p310-D20sli1h pad>!s 25 Dariusz Li1mi jn !knaążk"iFMD.S.2.ina li<życie welomuaty-nady i RomanKONCERT NA ORnAMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1156-25112 25-Koatar-Hungarian-Fo/d-Embiv>b00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 25112 25-Koatar-Hungarian-Fo/d-Embiv>b-1447684577432akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>2i 11.s 254Koatar HungarianiFo/d Embiv>bsztaty-p310-DHungarianiFo/d Embiv>b t r-ataronwęgyprrudaj śn lud jyzu9nlsz miAIakMIŃSami. PivljdźwiązTAWA-ljak ze30. Pze t łałązty4ęaty-p377iv 2a"hi1h rae,npoZta>< ią fgk z turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 27112 25-Luwcy-B-1447684600417akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>27.11.s 254Łuwcy. Bsztaty-p310-D27.11.s 254ŁOWCY.Bi wRN.s="ikona_cien">04<12.s 25rlen2 tywaeAshleya Colar1a Abhe actdz1neateiko6 &nrazem z04<12.s 25rleGraczw ss="każdckgvltelbidięs=" alarstwalen2 tywaev> Y GITAROWE ORAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <<4:skimamy>pivlgotowa1e:mn> prypbicy kaźi>ss="naj ym uczORnAMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1161-25-16122 25r-Prtur.owy-Woweglad-so ed-i-pm1hss=lek e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur25-16122 25r-Prtur.owy-Woweglad-so ed-i-pm1hss=lek-14484622060238kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>15-16.12.s 25rlePrtur.owy Wowegląd r-lędbiwAm1hss=łekko6 &nrazem zZONCERT NA doąr1"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1163-13122 25r-n2 tywa-Cisi-sceaokocer-hi1h ra! e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur13122 25r-n2 tywa-Cisi-sceaokocer-hi1h ra!-1449214264516eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy13<12.s 25rlen2 tywae"Cisiąśy-aokocer"hi1h rai"sztaty-p310-D13n hrdie>!s 251, po.> żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aokocer"hi1h rai1neanisław Chorążyczikona i o-kea ćmujkonwpo zb4ivyWz 13-W> wprowass2 ia:"eanubwpo npn  

  Michał Bajor w PARUM KNO1164-7-8122 25-FVPziwal-filmow-HumanDoc e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur7-8122 25-FVPziwal-filmow-HumanDoc-1449473262024NORMALNIak Bil py aconibyiniecisekretay,coamm CKpwd75:L8<12.s 25 FVPziwal filmów HumanDocsztaty-p310-D75:L8n hrdie>!s 251HumanDoc weleaaeobwy1FMFVPziwal -kea ćmujkolearnziv cltyeia24-er7we Rywi1h ść, życie cMdąe npneituytupzjęm30 łe gemew krajauczrozwija24- ucznaęr tzw. krajauczGlTAW pn ,ąa także s="cl n- Zbo3ą tym m30 łe geńprypm. odjąwbad>!ukt ,i ali>
 • ać lr1">ci/stud ćm> urna resow>< uczs y-inni zabre e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur12122 25-Stur.e geo-Mi. lajkowe waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<12.s 25 Św4ąte geoI-nM . łajkowe4ędiv> ywinni zabresztaty-p310-DWaiv> ywinni zabreess=" ywiązku z kt&ow Św4ąte geoI-nM . łajkowej oszetuan , ar11">ech iki,<ę2 tyea>97b> styprzoPkt&op34zrRAFIAć os="iamz T o ge>!ętgiliaCIEAMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1166-23122 25-Tnicy ś BlERT ny-Bebb/bc00(P10”ek)0iokiała1czyn nia < turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 23122 25-Tnicy ś BlERT ny-Bebb/bc-14501793611351praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni23<12.s 25 Tnicy ś BlERT ny Bębb/bcsztaty-p310-DTnicy ś BlERT ny Bębb/bc ziv cltyei2 iu WnpoZz ća 201uąśy-ąte geej gturzdna iBarNo13czypłoc"ikyRAtywWowezvona" style="backgroi ul. Sartnicy ś rę2 tąpi-npon , tym razem wąśy-ąte geej ałsłou , en. Pze t n=" imo iż pady cieagu ;i1"sąązapowbad>1e: k!, po.><2:/liCIEAMALNI-W cla-1347618509833nter"> 

  Michał Bajor w PARUM KNO1168-17122 25-30122925-REMONT-HOLUtCen e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur17122 25-30122925-REMONT-HOLUtCen-14504338167858kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>17<12.s 25 - 3 <12.s925 REMONT HOLUobwyko6 &nrazem zAZ PERKUSYJNEaniewskie CenZ wolny ! <ak-Ttyych-Krol! e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur06012 26-Oiv>ak-Ttyych-Krol!-1451998609609i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferd06.01.s 26 Oiv>ak Ttyych Króliko6 &nrazem z2106.01.s 26 d.s="ikona Oiv>ak Ttyych Kr>
 • y-inni zabre e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur16012 26-Waiv> y-inni zabre-14522561084239praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni16.01.s 26 Waiv> ywinni zabreko6 &nrazem zZONCERT NA ;<3y.z CKp8-LIPkt&op34ędiv> ywinni zabree tym razem zrRme my!sGel turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 23012 26-r-KONKURS KINA-BWarsztaty-GO-306-KON-ERT-WEN-1453117376294eeśnia 201ą raz ćm. Z1 paźą i rabda, niamw tyeodgnuy23.01.s 26 r. KONKURS KINAuBWarsztaty-GOp306-KONCERT-WENsztaty-p310-DSdy i RomanKONCERT NA doąr1"> turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 14022 26-r-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N-14549241896386kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>a4.02.s 26 r. K-ataronKcaz leata Kiljańsz ckgr="613-WNsztaty-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>22.01.s 26 r. D stylBabciwią WRadśKi d.s="ikona_cien">amz T o geyWw sa" n201uąsekaźi>BCkWz =k="j! die>!Babciwią WRadśKi, po.> turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 23012 26-r-n2 tywa-FotOD POD -14534749513868kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>s3.01.s 26 r. n2 tywaeFotOD POD sztaty-p310-DW2 tywaefotOD POD iAdama Wr>
 • <ów :)sztaty-p310-DW z aazkui nzamknTRZNAmWlov clasKi e Fromborkui ONCERT NA d a >< iąme;lny obna/lov class i wRElblągu ITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1209-01-05022 26-r-Pr="cl woa-ouny-Waiv> ow-Hip-Hopr1ać e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur01-05022 26-r-Pr="cl woa-ouny-Waiv> ow-Hip-Hopr1ać -1453989996051i d, a naweteaszyśliamogia koki. tło 0 bog inj oferd01-05.02.s 26 r. Pr="cl woarouny Waiv> ów Hip t Hopr1ać sztaty-p310-DObniżyliśNA n">yezrRAć Hip-Hopu,imo"liwość sa"upatass 1 die>!ędiv> e="backgro ITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN--dz1 Z 9e e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum KulturZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN--dz1 Z 9e-1454076521789praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). ZapwniZAJĘCIA-arsMA YJNO-WOKALN-4="613-WEko6 &nrazem zZ PRZYKROŚCIĄyINFORMUJEMY ŻE ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN-4KT&O"backgR-4="BYWAJĄ SI-r pW SALI NR 5rZOSTAJĄ ZAWIESZON-4DO4="613-WIA-Z POWODU CHOROBY INS-KOKTORAAo ITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1211r01-0502-BEZPLATNEt9cRSZTATY-HIP-HOP e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur01-0502-BEZPLATNEt9cRSZTATY-HIP-HOP-14543200029126kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>01-05.02uBEZPŁATNE 9cRSZTATY HIP t HOPsztaty-p310-DWaiv> ywjużrać 13-Wu1iązapi nnaęr>02u-106.02iFILMOWE FERIE CZAS STARTi><-wjużyefilm<-wzapi nnaęrnatbezpłahne ezrRAFIA-z Woofasja> list miAIains2.s 26 r. Wteplór poe o ki "Strofy Życss"sztaty-p310-DD i>!19 le tkgr class.ya :skiKONCERT NA p34ętepl
 • 08.03.s 26 r. SONIA BOHOSI-WICZ CZYLI DZIEŃ KOBIET 9 bwyko6 &nrazem zBarNo13kobtepA d a ń3kobteze! 8 marc>!s 26 r. lass.ya :skiiPol"baAIakh rk", amz T k="kabaretoSarro0iosb/-ark" SONIA BOHOSI-WICZ i o-kea ćmujkobarNo13omoizec"ikyRmow>< wRcałaj Polsce monrd Pm>CHODŹ ZzFMMNĄ4DO4Ł&O"backgŻKAAo T ar1" ;<3y.zs ! r.zedrę2 tępAmWały, po.><6:strPivlgotowaliśNA ss="Pań:mn> prypbicy kaźi>. kursyzanawład mi,blaczęstu/bc i ar1">18.03.s 26 r. n2 tywae"Żuła "bac Klimat "sztaty-p310-D18 marc>!s 26 r. lass.ya7:30lę2 tyea> alarstwaak odmstndy4ałyo tkg,een. Pze t nynotaczarukh p34Waimi! - KulkońpR4-a naęrhoryzont,blłasbac ikostikon- ,ązTAWA-kis, jak z">ak thrdiym tematem zmterzyła naęr amz T ki. llITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1216r08032 26-r-Kobteza-Kolo5 em-Malow>! d.s="ikona_cien">!Kobtezrę2 tąpi-Soie>!Bohos aczc><6:str-ya :skiKONCERT NA ;<3y.z c Pw-Gelp34nlecjaliea>pivlgotowa1y ze3> dicy kaźi>KOBIETA KOLOREMFMMALOWANAAo(ęatęp" Soie!Bohos acz. Zadzwońwiązareasrwuj biletbc>01.04.s 26 r. KABARET NOWAKIel. 55 620 82 02/07lllITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1218r25-1603-2 26-r-SHOen-VAWES-FESTIVALtw-den e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur25-1603-2 26-r-SHOen-VAWES-FESTIVALtw-denr14576182272029ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNI15-16.03!s 26 r. SHOen VAWES FESTIVALbwRNA sztaty-p310-DSHOen VAWES FESTIVALb- 1I-iu16 marc>!lasspab:/liweleaaeobama - "background:url(gals/bc(ęatęp" ,iWaiv>yeod i Gdańsz. ShortiWavesMFVPzival clterzeiWas p34ę2pryeęwWowezvmalownik ą kraiYęu9nlsz n 27-28.03.s 26 r. n;<3y.z cgo omoiago z =k="j! śy-ąt :)sztaty-p310-DZ =k="j! Św4ąt Wtel.anoceych życzyNA zdrowia, pomyślprski>i r pomone13czypła.Nzych nad-hass6c>! iosnac"ikyn- ZbeiWam:mn> prypbAMzy z oaj energii. lllITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1220-12042 26-r-lass-18-00-SeackgrotKO6-KAPUNKTtw-den e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur22042 26-r-lass-18-00-SeackgrotKO6-KAPUNKTtw-den-14597634473669praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<04.s 26 r. lass.ya :skiSeackgro "KO6-KAPUNKTbwRNA sztaty-p310-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p377iv 2tj/likoszłościleDotajemnik aikobteza z1979pozyaźą>napi w-Ga jej biOD POD 0 Co4ę2nikomanKo tkginlaczw-Ga ?lllITEATRZE - 28 LIPCAodz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1221-02052 26-r-K-atarotJazzowy-AMBER-JAZZ e CenChcu, wefzgrćatajabdięfilmlezeac?wMari. o/stw ziac00właszturyfilmu ? trum Kultur02052 26-r-K-atarotJazzowy-AMBER-JAZZ-14600365115459ęfilmle0yczestnicy ejczpETA KAS filmlePElsREATYWNI02<05.s 26 r. K-ataronJazzowyI-nAMBER JAZZsztaty-p310-DAMBER JAZZ - TO CO DOBRE, POWRACAi>< K-ati upzjamśy-p3ntkgibama - "backgrjazzowckgrfVPziwalui nlatt2008-2 2liCI2vmaj>!s 26 - Kulsamowi o h doznań< cgeych iKONewnią>nam:FMMAREK NAPI&O"backgRKO ent TRIOr/ ADAM PIEROŃCZYKr/ DOROTA ZYGADŁOlllllllllllllllllreasrwacja bilet> wyiad towałavI a h- 3vmaj>!s 26 I turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 26042 26r-SeackgrotJAentNIA-FILOZOFOW-14609775229908kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>s6<04.s 26r. Seackgro - "JAentNIA FILOZOFÓW"sztaty-p310-D SokratesMoskarżoYy otbezbożn ść, zapodjeonk="aYy ansę uczyc si i iad >!sa" "ikyRąć sa79koz lasnbskiącmędrc>. llMusi zmterzyć!sa" z>ęłas>ym lękNAm, samotnbskiąclawątpliwośki miArass6cymiAsa" w oblik u/śmzyrci. llNaikil.ad a s4ąt g/a> ziv c/śmzyrci61Wowekonuje1na" nocerm, że głoszonac"ikezvnackgrnauka iKOwaroa w re="backgwn201uąROZUM=DOBRO=SZCZĘŚCIE ar1" ycy (ujec"i>
 • turywin linl- Kow a:ukoio antrum Kulm 28052 26-Kabaret-Ml ać -Pinow-1461315294691praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni28<05.s 26 Kabaret4M ać P><ówsztaty-p310-D28vmaj>!s 26 lass.y20:str-yKABARET MŁODYCH PAN&O"backgW i wRN.s="ikona_cien"><> urNCERT <ów :)sztaty-p310-DW z aazkui nzamknTRZNAmentMp306-KONCERT-WENA 1 kwet a lass.ya :skiMIŃa bi oferd0łoi 04.02.s 26 r. Lov class ! mKuld16l pn urNCkiiHgo-z-=kZONCEo5 LłutabCZĘum Ke Cejuur03uszturyfiloj/śmeac?Ta" ę trumTOP of thumTOP ezeac?wMar10-DW zuKow ainl- Ko10/10oznań y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<225 2514 iY GITAROWE ORgo NaAW pv>b t r-ataronwęgyprrudaj śn lud jyzu9nlsz miAIakMIŃSami. PivljdźwiązTAWA-ljak ze30. P14 iY GITAROWE ORgo NaAW pzeMarz3109430610-DA1zs !KRÓL ŻYCIA-ofa-ab)0iokoOPIECHU, KABARET NOW50 Co4ę2niur02-0602-go NaAW p ? trum Kultur02-0602-to NaAW p ś BlERT ny-Bebdz1SCIA-PERKUSYJPłoszwb>win PONIEDZIAŁwy oio WIe baA GODZ KW5bi -16ITEA ain-r-KONEdy- KS<ów arsza (MK-aulakaoZAPRASZAMY platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni28<05.s 26 Kabaret4M ać P><ówsztaty-p310-D28vm6. 55 UCZESTNo h doznańel. 55 UCZESTNo h doznań ITEAOllreasrwacja bilet> ITEAOlor- Kosesd2 kUtCepy <ówsztaty-p310-D28vmcoła5 UCZESk odmstn. o/stw 1zadEM-OSIAGNIEMY-WIeCEJe>!s 251, po.> żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aoko5 UCZESk odmstn. o/stw 1zadEM-OSIAGNIEMY-WIeCEJzeMa2ckg207470arukh p34Waimi! - KulkońpR4-a naęrhoryzont,blłasbac 26 Iwin cuiac?J.>winze CentRUMJAentNIA-FI-z-=k="j!-sceat-1458814817009kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>27-28.03.s 28-KLUB-KREATYWNtaroMALUCHA6 &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFMLUB-KREATYWNtaroMALUCHAzeMa3467467931r-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqMLUB KREATYWNtar MALUCHAabdięfilmlezeu ? truz0-Drum o-144 zeplor-pomPrtur.owy-Wowegladem-Malow>01.04.s 26 r. KABARET NOWAKI. VIKMANaty-p310-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p37r.5 UCZESTNJUL>. VIKMANaty-p3zeMa34ckg33 Z wolny ! <. VIKMAN 28 LIPCAodz1 aniewPIĄTKOWY WIECZnChcu, we 27MajJA I VIKMAN ilmlezeac?wMari. o/stw ziac0Ju1351Vikmanla "hNCkiiz 25-Luwcy-tw-d052Rostrumr020525r-n2ce bń y-036aczęstu/bJazzosip-HULTUulezeac?wMyfilZART-1 an5 Lył=DOBROdw a052eajabyo o geejzgrća Pzo geomi. rtepiDO AMlmu ? ac005 Lył=D < d112 6r-Serum pły02-„Dreams of Necton” Bebb/-rocm Ke filmlezea DecChcuce ziac0cucbi (by e8e waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<230-205 UCZESTNIczne odbęgiNIA BOHMUZEALNO-Hac?wRYCZaty-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>> turywHac?wR>I I MIŁOŚokiała1czyn APRASOCM3yOTKNIJwHac?wR>I SKI9.3-14514.TEATRZE - ,et ; T-Foukcje,et a:ukażętąr1czyn nia ik0jabdedzDO AMb06-tCZYLI-DZIEN-KOBIET-WtCen-14556311397597kaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>031kie UCZESTNIRZEDPRAWIaj żeIRZEDPZKOLA-KUBUS-PUCHATE310-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p37re UCZESTNIRZEDPRAWIaj żeIRZEDPZKOLA-KUBUS-PUCHATE3zeMa3568Pkt&9CENTRUM KULTURYł sZAPRASZA DO AMFITE1207 23012 26-r-n 26 I Kubuś PuchatshleZyfilmu ? trum Kuz25r-n2comPrr4-ęr( srec-144126244677akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&Otnicy RCZE Iiv>04<09 OBr180YTDNI RODZIat 1678!-145 m6-KOśw. 28 aańow a:/18032 26-:/1 LIPCAyow a:ukoio e trum Kultur01-050-:/1u < FAMILY BAND URBANOdz1 a-Tnicyu042 26-r-lassdodrum Kwin r e CenCh platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni28<05.s 26 Kabaret4M ać P><ówsztaty-p310-D28v33i="i6UCZESTNIcMi-FotowCAodatySzachachySzybrdqus.ya7:30lę2 tyea> alarstwa tu-Driąwy- <ówsztaty-p310-D28v34. 556UCZESTNIA BOHIA BC< wRcałaj Polsce monrd Pm>CHODŹ 1ik6I<ówsztaty-p310-D28v35-355 UCZESTNWez-glebok LIPdetyeoJogcien">!Kobtezrę2 tąpi-Soie>!Bohos aczc>win c-rywimedy- enCh -OHOSI-WK-atO115MBER-Kow a:uk SudczyhanlKriym Kgrkia-obyltur0rr-KOć1 any-AMeDOtv> ea r1tega trumąROZUnomPrumysłu Kgrr-Pr5-ur poznańmi4-ęr chwilDi-oecnm KgruenChcutur0tyleowaliśNAzłaycyKOć1um Kr-poe a a:ukoio ano.s 26 ziomFIL fizo geomitur0i pzo hryfilm, lor- k być dynomP geomi IPpręuje1me waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<236-1056UCZESTN u/śmzyt-POL-NA-POLs.ya7:30lę2 tyea> alarstwa27-28.03.s 37NYCH6UCZESTNRT NA p34EDROWKI-SWIATLA6 &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFYCH6UCZESTNRT NA p34EDROWKI-SWIATLAzeMa4609846641ONewnią>nam:FMMAREK NAPI&O"backgRKO ent TRIOr/ ADAM P3ik6I27-28.03.s 38- ki 4rajm20-iacrwa -OD-BIG-BEATU-DO-ROC!s 251, po.> żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aokoi 4rajm20-iacrwa -OD-BIG-BEATU-DO-ROC iacrwa nStrofy-Zycuz2kZE - 28 Lą cyklz-raO BIG-BEATU2 tyROCs3.01.s 26 r. n2 tywaeFotOD POD sztaty-p310-DW2 t39i="i6UCZESTNZEW-GDYNI-Daj-sie-tMp3osic-na-NTRUM KUaińruda barwy k y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<242T2056UCZESTNPeackRgo NaAW yahneRODZIEJ/a> -POTYCZKIy-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>> -POTYCZKIaeMa6084881360sz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRA201 6I POTYCZKIym tematem zmCzlmlezotJAeneŃSK-oioentNCzlmlezotJAeneŃSK-oioentto6to NaAW RYł ack,zgrćaMalow> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<24jm2407UCZESTNBLUESOWA-NIEDIZELA6 &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnF2407UCZESTNBLUESOWA-NIEDIZELAaeMa839360461RYł sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN24.0sz.ya :ri LUESOWA NIEDIZELAg/a> ziv c/ś24.0sz.ya :ri -he MusicPrzdDsaur.or 3eg>
 • !, po.>puAPRASm, ż-ł sZzsceDABARa-134761dy cientrum Kulm 14022 26-r-aiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<246ości1908UCZESTNPIPPI-PONCZOSZAN!s 251, po.> żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aokci1908UCZESTNPIPPI-PONCZOSZANi r pomone13czypła.Nzych nad-fo7UCZESTNKIN0-Le baE3eMa8 KUL27371ONewnią>nam:FMMAREK NAPI&O"backgRKO ent TRIOr/ ADAM n 26sz.ya :ri KIN0 Le baE abdięfilmleze2OFlipa n( anota)cret-Ml61d1ITEA KIN0 Le baE -TPITBULLataj PORZĄDbdięfMo zisdedziećdw aTUul ać -Ptelewizo<ówsztaty-p310-D28v48- ki 408UCZESKIN0-Le baE3aczne odbIE ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN-4KT&O"backgR-4="BYWAJĄKiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqkoi 4.08I K2żdrezn j trumcoś ś BlKowny-A:) Pukoio ,leum Kul MALgraj m Kultefzgrn2 tywyabci-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&49ąć s8UCZESR-WOJCnChc-CERJzgrća3-WNsztaty-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>,ąa także s="cl n-26.08I tu 22 26-r- WRAntBai-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&507r.58UCZESTNPOZEGNAbaE3aAKACJIie="b10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p37r.58UCZESTNPOZEGNAbaE3aAKACJIie="bi 4715906913109Z wolny ! << K-ati upzjamśy-p3ntkgibama - "backgrjazzowckgrfVPziwalui nlatt2008-2 2liCI9e="biPIOSENća3ANatiGERMANi 472a2ck37412r-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqPIER9I duet FedewefzKulAROWyn KAen,zgrća e Cezs y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<254-JES BONA-ZADUMA-OSIBCym lękNAm, samotnbskiąclawątpliwośki miArass6cymJES BONA ZADUMA OSIBC ziv c/śmac?wMari. o/wzKr-poetarotKcaz Poss ! myZE - -hi1zswin, gimnazjuodz1CIA-PERKUSYJp:skigimnazj-01EokiITnicbc00 Cenmogą iewskie Cowatw ziac00włast lentawPpfilEokiwnileksur1u2312ago-z-=REGULAM N IRZEGLĄDUci-i-iKARTA ZGŁOSZENIOWA i-i-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&55olny ! <. SLfilmI-Hac?wR>Iczne odbA6 &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFMny ! <. SLfilmI-Hac?wR>Iczne odbAi 47zt68023906-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqMczyn niNA AMATORrćaCENTRci. Gy.zs DUhc SPOTYĄci.ŚLfilmIwHac?wR>I zne odbA g/a> ziv c/śmK032 26 mew krBohos aczEuroptJAenokiDABAPOD -n2ctw1460977522Gy.zs DUhc SPOTYĄci.ŚLfilmIwHac?wR>I zne odbA śmac?wMari. ur01-0502wlja-ku 4ra8zYł s o/ Koro Lov ceatawsk- enCheza-Kz-rail ać ly-036atajsłu Ks ! lmu ?:) Zia !s 251, po.> żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aoka<9e="bir-WYPRAWdiGRAFIća3-KStatiBUDNEJi 47z32480826610-DA1zs !KRÓL ŻYCIA-ofa-ab)0iokoOPIECHU, KABARET NO dro9I<ów :ksztaty - G leM KUz Po1-05macquoPOksr1aćBudFITEtudi><0a V ro uijabdik zgrćyarotlz1SCtuk Piękeo-WioUniwersyt5-16Mak łlassKoptrO115Uz ToruniuATOdmdrug024NOro uiEtuds076521789l1ać-E1217-0iz enCho/stwk DO ąo ki-.eB-gumiłęZE ęg KAeą-railPr1aćdr hab. wefkmEZajkfilZAa "hNCkOKALNćatajaka,cyr5-ukzosztuw antrno/ż zeATPezrijabdiką/wewskie Ceą-rur01a au fkm waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<285-30<9e="bi3MfMsiSIB-Z. SLOWO-ptrum Ku-ZZ-14600e-klubu-li-r-K-n- Zbeien">!Kobtezrę2 tąpi-Soie>!Bohos aczc><> urNCERT 10e="bir-INAUGURACJA-ROKUHOT-WENezeaGOie="be="7e1 s6283451407r tzw. krajauczGlTAW pn ,ąa także s="cl n-28.10Iwezvmal> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<288HOT-WENezea-SOBOTYNILAoMALUCHA6 &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFMT-WENezea-SOBOTYNILAoMALUCHAe1 s636633178 Z wolny ! < y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<289-2511UCZESTNK2/07lllMONezeaGOij żPOKOJUv>b t r-ataronwęgyprrudaj śn lud jyzu9nlsz miAIakMIŃSami. PivljdźwiązTAWA-ljak ze30. P11UCZESTNK2/07lllMONezeaGOij żPOKOJUe1 s6708403926sz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRA25.11O AMFITE1218r25-1MONezeaGO j żPOKOJU-WENA 1 kwet 5 -ZycopCdss.ya :skiMIŃllITEA „Mij-z7"oyn6TURYł iw fek” to.s jn KAzyDainl- Kr10-DW zu MoaAW pRUM22 poleJuemz kładm-Malow> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<290-1811UCZESTNK< !s 251, po.> żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aokc11UCZESTNK< pivlgotowa1y ze3> dicy kaźi>KOBIETA K18.11O AMFITE12< "Nd GRA oCYhZu,WSCODEMiym tematem zmterLZycopCdss.ya :22 zwykłclja-knaazki-Dariicyo oką. p34ę2pSKIE -pac?wasrwAgnr5-ukz Szczuc0a (mezzoso022n)włITnicŁukasz Jaazki-Daźss k (. rtepiDO)ow a:ęfil-z-=orą, wefWoIA-PERKUSYJ.s jpięke-Pos o-Wiu2312076521789la Pzo geogo-zetrśKAblacjabi u2312076521789li. rtepiDOb>win sły221-02ar-p18-012076521789a iKO p34ę2pPrzdDnatomiaosi- e CenCNacu, nRAyAZe UR"hNC/l):22 zwykł36atd207652178ż!, po.>-r-SOTptrśKA ezeac?wlmlezsyJAeneŃlezeaeaco--załorus Lov ceatawsk- enCi Ur-K L-Kosh4761(. rtepiDO),lAleksr1dr waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<291-061arckgrMIKOLAJAKI< pW t nie entMp306-KONCERT-WENA 1 kwet a lass.ya :skiMIŃa biletu 55 zł reasrwacj1">el. 61arckgrMIKOLAJAKI1 s97163877317-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqP6.12IBurmi-FotaARa-13476LTURJazzowy-AMBc00wdz1SClachetną P7"oką ITnicOTOZ Animł rtJAentNIA-FIL14022 26-r- a:ukoio an0502 KPatarotKcaz nas KINultur1 wefz truś wskie Cumr0mrezn j trumreadresata,ciiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<292-021arckgroszłoś7ileDWERNISAZ-WYPRAWY-ANDRZEJA-ZIELIN/a> t DOBRE, POWRACAi>< K-ati upzjamśy-p3ntkgibama - "backgrjazzowckgrfVPziwalui nlatt2008-2 2liC1arckgroszłoś7ileDWERNISAZ-WYPRAWY-ANDRZEJA-ZIELIN/a> tI1 s9720699053Ył sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN02.12I tKow a:ukoio aWTnm Kiacooznań y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<293liC1arckgroszłoś9ileDWIECZORiPOETYCAKIZ-BOGUMILAoSALMONOdz1 DOBRE, POWRACAi>< K-ati upzjamśy-p3ntkgibama - "backgrjazzowckgrfVPziwalui nlatt2008-2 2liC1arckgroszłoś9ileDWIECZORiPOETYCAKIZ-BOGUMILAoSALMONOdz1 I1 s9720904583r-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqPIE12I y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<294-2211UCZESOTWARTE-DRZWI-DO-OT-WENsztaty-p310-DSdy i RomanKONCERT NA doąr1">ym lękNAm, samotnbskiąclawątpliwośki miArass6cymi2.11O AMFIT- OTWARTE DRZWI2 ty linl- Kow a:ukoio aJużajutr06z0witaCdo, wefiloj/śm FROW enChLegAW a:)sztata OTWARTE DRZWI22 ty linl- ATOdmT ki. 8L140lDOb>-SOTsąuleanse lmu 076521789lś Blu Kul076521789l1CIA-PERKUSYJ gimnazj-01E -rail :skigimnazj-01Eok,cioTT ki. llIKWSleansPCAodz1 R-!,BOHOSIjwar-ediCh PLANwefzSINGLIa iK :skitoe ę trummo zicia. I(s..or 3lmlezeac oś7)TURYł sZAP ezum KultuOTsąu22 26-r-Wumktrum Kulm waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<29la d1arckgrrSk odmstnm cykli-B-gd ;<3Hali-n- Zbe>!s 251, po.> żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aoka1arckgrrSk odmstnm cykli-B-gd ;<3Hali-n- Zb-aj e613884938arukh p34Waimi! - KulkońpR4-a naęrhoryzont,blłasbac 6.12I y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<296-311arckgrrSSYLWESTER-WrMIESCIE ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN-4KT&O"backgR-4="BYWAJĄ SI-r pW SALI NR 5rZOSTAJĄ ZAWIESZON-4DO4311arckgrrSSYLWESTER-WrMIESCIE-aj 2328803828Ył sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN31.12I ziv c/śefz witajycu atea NkrBoRok6 żm ;i1">ak odległą ikoszłość ina li<ę2 tyea>Cisiąśy-aoko51e="7er-MARATON-HORROROW-St2ago-ma-acosne-ocI<-aj 3349626843arukh p34Waimi! - KulkońpR4-a naęrhoryzont,blłasbac 261O AM7amz MARATON HORRORÓWci. St2ago mtCacośle ocI. Rwłasnsmisj -E12śmzyru-z-Paryz 10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p377iv1e="7er-ROMEO-INJUL>. Rwłasnsmisj -E12śmzyru-z-Paryz -aj 3349988952Ył sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN12261O AM7amz ROMEO ITJUL>. - Rwłasnsmisj TE12śmzyrLTURParyżaym tematem zmt2261O AM7amTtRUM KWSKIE . - Rwłasnsmisj TE12śmzyrLTRr-eo CeJu1351w et żysefzgrErica RufrATKjabdi-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TW&99il6v1e="7er-ORSZAK-?R ECH-KROLIy-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>> aań> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<300-08v1e="7er-K< nam:FMMAREK NAPI&O"backgRKO ent TRIOr/ ADAM P8261O AM7amz 2< CHARYTATYWNYlllhneniNA ŻYretg/a> ziv c/ś 8 ukoio 036(ndedziela)cret- KW5bi 6r-Seackgcharyta tru ! mała zmiana/li><ów :)sztaty llhneniNA ŻYretNbciNie z122 ;-SOTnm P8261O AM7amz głoszoą odwoł3ne) pli-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TWo51-0502e="7er-K< ziv c/5 lum 260 AM7amz tRUM KWSKIE 2< NOWOROCZat>Burmi-FotaAMiaosz Ra-134761intrum Kulm 14022 26-r--al52 26-r-P4ya- e CenCzos aczNKIE CERoku6-ac?wasrwElbląAea OrkCZ7-rać-=KameaAW awTnicz K2ta? tą DondJĄ ką. -aaUWAGA !.ya : IPbiaazki-Dari2ile4076521789zgrća e Cer 14022 26-r-15 ukoio 036-iK-ase2r ari-Kz-l> y-036a e CeremEnde mt waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<302Tl6v3e="7eMEZCZYZNA-IDEALNY-ar-edia--r-Kpeukoio 10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p37l6v3e="7eMEZCZYZNA-IDEALNY-ar-edia--r-Kpeukoio -aj 4745827988r-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqP6263O AM7a- MĘŻCZYZNA IDEALNYtar-edi ziv c/P6263O AM7mz tRUM pSKIE -pMĘŻCZYZNA IDEALNYtd22 26-r-P4atar-ediai2ile4u -p65 złz ReacrwłtuOTtel.:-FESTIVALtw-0 / zbio J-?RIO-PARISs.ya7:30lę2 tyea> alarstwa J-?RIO-PARIS-aj 4919s7292310-DA1zs !KRÓL ŻYCIA-ofa-ab)0iokoOPIECHU, KABARET NO10ik2O AM7amz - 2< MUZYća ERANCU/a> J "?RIO PARISiym tematem zmCoścnaUlumy bcJuża>0ik2O AM7a! mała zmiana/li><ów :)sztaty a e Cer 0Muzyen c0cucus Lov ntrum Kulm 23TrioRParis.wefien emoZbi a e Certur7-8122 25-FVPinozłoimo zinazwatwatd207652178żąNRUMo.>najRadk KuA u2312y6-r-Syrh f0cucus L-Wioum Kulwc076521789a iReacrwłtuOT-poeruszyły bcTel.:-FESTIVALtw-denr1li>ai2ile4u:a>0 zł-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TWo54i 402e="7er-S1217-01E--eans-w lentyn0krB10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p377402e="7er-S1217-01E--eans-w lentyn0krB-aj 525691268510-DA1zs !KRÓL ŻYCIA-ofa-ab)0iokoOPIECHU, KABARET NO14ik2O AM7amz S1217-01ESleansPw lentyn0krBPCAodz1 aniew14.k2O AM7amz S1217-01ESleansPw lentyn0krB bctRUM :cpPrzdD ppSCtukatarcha-03.AENTRUMiaAMichali1ESWisłoc Lov nfMo liw, ż-ALgra-0361402 y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<30jm2402e="7er-W lentyn0i-na-bis. &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnF2402e="7er-W lentyn0i-na-bis-aj 525.5 U435r tzw. krajauczGlTAW pn ,ąa także s="cl n-24ik2O AM7amz - W lentyn0iMałabis-WENA 1 kwet 4ik2O AM7amz tRUM :cpSKIE -pa lentyn0iMałabis Jazz,u < KOrozrywkCe5UITnicpolAea m6042krATPe8-00-Sebyo o geeiK--r-S036-iITnicś ? truatmosfr-K g1czandięfil-z-iv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<306-2802e="7er-ON-ERT-WEN-na-ZZ-14600e-dK-oioacr-Wm6042r3RU-r-Seacku-MotJAene5 ŁODYCH PAN&O"backgW i wRN.s="ikona_cien"><> urNCERT 02e="7er-ON-ERT-WEN-na-ZZ-14600e-dK-oioacr-Wm6042r3RU-r-Seacku-MotJAene5 -aj 73184962046-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdq28ik2O AM7amz ON-ERT-WEN0ałaZZ-14600kZdK-oio Wm6042r3RU6r-Seack16MatJAene5 PCAodz1 aniewPyfilmu ? iaCdo,IIRPatriokoio 0w-AWm6042r3RU6r-Seack16MatJAene5 eruszzoą ! URYł sZAad-chęr-10&rK-atarotKcaz tur-Ser y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<307408v3e="7er-POD n-r-b? -BABS , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFY8v3e="7er-POD n-r-b? -BABS<ów :)sztaty pfilnazwą BABS ea r-b? ccccc- zi-nisażin2 zwykleukob? cKINJc?wMaycy LIPCAodzRzmany Kli1k < TR80YTKgrkeansPlmu u CIEMNIEJ/Zd STR8Nd GREYAm,bWam6rh ofermy (babAeneŃSCĘumi) iK :skitoe7ryfilmu ? trum Kultur1i leata-K076521789zfilfirm lesmeto geogo-ze sZzsceNrozU076521789zi6otJazzowy-AMBIjwaMaycZzsceNumiląatar6u Kulz-=kZa Pzy piDO 1a waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<308-MART , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFMART,ąa także s="cl n-MART ziv c/ś REGULAM N DO POzne oAi-i-ilownik ą k/li><ów :)sztaty im. T.sKopChcu,JAentNIA-FILON-ERT-WesrPtarotKcaz leata-Kiljplaukoio yKr10r<0a Ś2042m KuLNopwWa-lzanociRegul Kin leata-Ku 1E121TEGORId aIEKOWA: rri. t a z11"> -Za Pzy I-III z11łycpodoszwb>Ijw-Za Pzy IV-VI z11łycpodoszwb>Ijw 2. TECHNI -nazwa z11ły/plac076521789kidqunozwiaco opiekun> -Zadres,Ptelefon leamzytkrB 3. waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<309FMT-WENezeA-SOBOTANILAoMALUCHA6 &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFMT-WENezeA-SOBOTANILAoMALUCHA-aj 91431819846Z wolny ! < y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<310-Bne5-PE Ceci-e="7ŁODYCH PAN&O"backgW i wRN.s="ikona_cien">el.Bne5-PE Ceci-e="7I14900911576177-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqBne5 PE Cęci e="7 g/a> ziv c/śm Bne5 PE Cęci e="7 KolKIncu ar1z rzędu tu atea 22 k ? truwcruszChcuz ERTę aby0u Kcić Jan5-A- ZbaII KeZyfisN0dK b? guT-poeruszyły,1 zrnegazzowy-AłSZA info eiKue, regul Kin ITnick0r y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<312FY8v4e="7IJARMARKiaIELKANOCNty-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>k<ów :)sztaty ktrum Kulm 14022 26jązgrćwr-nisażiwc?wMayccy LIPCAodzITnic. o/stw „GŁĘBIA BARW” 7 k ? t351ret-Ml61llIKWS–NG leM KUz Po1-05macquoP- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TWo15T 04e="7I216RGANE310-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p37 04e="7I216RGANE3I1491893351893łas>ym lękNAm, samotnbskiąclawątpliwośki miArass6cymi8264O AM7aØRGANE3ym tematem zmBILE Y: 50ZŁ ( ać -s ać -aż) 55zł (wAdKAu a e Ceru) iFo eiKultØRGANE3PłoszłLNooKin ? 5Uz TR ECH K1TEGORIdCH DO FRYDERYKała1czyn e="7!!!! U23aazki-DariRoku,lAlbw :RokuOąrTeledyskERoku6-KAPFo eiKultØRGANE3npowoszłLNwOro uie="31z MlnKultywyu4-jllidr-K, TomRT-We Orge=>w, pocIĘum KoMturowPSZAr3Trio.oRok6Jazzowy-Aźu-PoCdo,Adam36-iStr y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<316F2404e="7IWa-knor-au fAei-E p3Buc LI. &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnF2404e="7IWa-knor-au fAei-E p3Buc LII149190 078673r-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdq 4ik4O AM7aWa-knór au fAei -ZE p Buc łag/a> ziv c/śm E p Buc łaS–Nja-knaazki-Dariau fAei, 24 k ? t351ret- llIKWSl..or 7i Uezeao 5Uz Gdyng,cyr5-ukzłLNwOJaosz-ni. UivńczyłbaII Licew :Ogazzowy-AMBwkyn nłc z Gdańsku,lWyżs ązSz11łę P -agogiio ąuw Olyn y zeATWEl2taquo1980T2050cyr5-ukzłLNwOBartoegloain, g trumuczyłbaplaukoenMJA z11"ecpodoszwb>Ijwor 1. Obeculm emeryt ? 5Unauczyca-lza, yr5-ukzuw Olyn y zeATDłu26a bi Zzło2rk Bartoeglo Lov GCepy Li-r-K-n- j „BarKul”. Czło2rk St ? 2gl y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<317eIRZYTULAM-BO-LUBIE-8032 26-plaukoio y. &nrazem zKgrs-fotOD POD iały , na resu24-a i lny!nZuyPTAKYpwnnFIRZYTULAM-BO-LUBIE-8032 26-plaukoio yI1492085122857arukh p34Waimi! - KulkońpR4-a naęrhoryzont,blłasbac "IRZYTULAM BO LUBIĘ"O 032 26 plaukoio yg/a> ziv c/śm „PRZYTULAM BO LUBIĘ” –NK032 26 plaukoio y CentrABARETdoltrum Kuwlja-ku 3i=0El2t,lś Blu Ke ziakknTRZNAmenindywidui01EokiiitCep zorg600zABAREokiITnicE1217-01Ei22 26-r-1rkeansPlmu efy-pPloj/śm „Pukotul K,6boCMarię”,e ę trumt alizABARETdol14cy jzuw kilktaro5- yi tmotJAc KoścacquoPrmiaoszokiałe-r-6l p-kraju. Jud yKrzi! lknTRZNAmenultur14-ęr uKuOKAeltrum KultAad-blis L-WiuważBwskiu1aćmałe g-ęrcuiIsł Ka, truęenMr7-8122 25-Fmr2312zyycuiIut2zyyy-ZycuIE Cumt lłtuO. waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<318-2205 AM7m-Pskia. ote-E12śmzyre-00e-57820-ś B-trum K310-DZ =k="j! Św4ąt Wtel.anoceych życzyNA zdrowia, pomyślprski>i r pomone13czypła.Nzych nad-205 AM7m-Pskia. ote-E12śmzyre-00e-57820-ś B-trum K31494400196794r tzw. krajauczGlTAW pn ,ąa także s="cl n-22.05O AM7mz - Pskia. oteTE12śmzyre,--145578206ś Bltrum Kug/a> ziv c/śm22cy jzu AM7a–NCo dw TE12śmzyre to.s145jeden-! ntrum Kulm 14022 26-r--alwskia. yTE12śmzyriiz tarotKemlu Ke ziakknTRZNAmenateglad-z1orć6to NaAW Rgo-z-=Get-Ml61l2IKWSITnicp70&r,AwOSI- Polny6-KAPPPPPPp34ę.1678KWS„OPOWIEŚĆ PEWNEJ STUDNI” T ki. llIKWSlTE12śmzyrcwa-lopolelOKAkrB - WOSI- Polny leZyfilmu ? -sceat-E12śmzyremz r7-8122 25-Fmrpy-PiMarst -ZylnKę /ny- j Etudni. c Mi5-ukzuw u-PoC waNiktc?Ta"Zzłoja-k.S„Nikt” nde RaadomUMskądDOBROtam/wzKął. Jumt. IC-po. ICc Ł waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<319i1905 AM7m-k odmstnTWORCZOSC-BEZ-Gne oC10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p377956UCZ7m-k odmstnTWORCZOSC-BEZ-Gne oC314945o7UCZ584Ył sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN19.05O AM7mz - ac?wMariTWÓRCZOŚĆ BEZ GRA oCg/a> ziv c/śm19.05O AM7atRUM :llIKWSl- Szczegazzowy-AMBaaTRZE - 2 wefMl61GumtarianS„T3aazki-Darknośći22 gra-0c” G/stwk<,cy LIPCAoo, rysu2rk6-KAP„MyYł sZAcK, yr5-ukzńcy Kali1ingraduoPrmi5-ukzńcy Ra-134761ży-Zycu-ala-r-6lzokijed- j iWahi-rktaty iijed- j ryfitywyc?Ta" wefłączy,5jeden-Za imat. WEN urnywistoścr14-ęreśycubareao odobnn,zgrwet barea-PoC-1ż tar6TURYł -Seje. Tradycj<,cy na. y, ubiaazki-Dar, goścrnewsć.d2=DO KINJc?wMac00wchcacyibobterPpoackać” iv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<320-150jm2="7IFMl6l-iloj/śmuFIRZYTULAMM-BO-LUBIE10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p37750jm2="7IFMl6l-iloj/śmuFIRZYTULAMM-BO-LUBIE314948393629335ł sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN15.05O AM7a- Fmnałciloj/śmu "IRZYTULAMM, BO LUBIĘ"PCAodz1 aniewPROJEKT IRZYTULAM, BO LUBIĘ-IlmnałczaunomPa:) N2 tywyarozdazg, bajkalwskia. KoMobejez-Sauz nas amPwezvm! PODęky-Zycuł sZAPRAmbdięfilmlezeac?wwzKrriitarotKaz leata-Kiljiuł sZAPRAmbdięfilmlezeac?wbyriiz nomPawEndedzielRO:) WYNIća Mczyn nU:pacr07652178żKAkSOTpaulpn/T„Zwycaęzcy”/ 1. Tymot3usz -scilKKAei-Za Pz> „0” SPwor 5 Ra-1347o 2. AlnKul Bartoeiak- 6El2t,l 3. AlnKul Ćwikła-Za Pz> „0”, SPwor 5, Ra-1347o 4. weul Gfilmlezea42AKIr- 6El2t-ZE - a z11"m waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<322-Dni-Ra-13476m2="7IRegul Kiny310-DZ =k="j! Św4ąt Wtel.anoceych życzyNA zdrowia, pomyślprski>i r pomone13czypła.Nzych nadDni-Ra-13476m2="7IRegul Kiny31498120469156sz1 aniewskie CentRUM KWSKIE CENTRUM KULTURYł sZAPRADABARa-134761 AM7a- Regul Kiny-! PCAodz1 aniewRegul Kin imwskiBoITnicamfi5r-n2 tmotJAene5 eB-aważne14-ęr żebysycubawiriiURYł22 2im Kulm i wdedzieliIcCEtar6PolnoA:) aiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<323-oko582="7I10-DW z-PARe odNP eALNIy-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>najbarea-PoCMariAREoki,BOHOS-02a0-DW zknTRZNAmen–NPEntNIAno ei01Rgo-zWCenChcu,z7"oęłoTURYł s2004Oro uiw Jul6l pj Gfilmlezeare. Rober< waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<324-21o7UCZ7-CALINECZKA-P26 a >ki r pomone13czypła.Nzych nad-1o7UCZ7-CALINECZKA-P26 a >k,ąa także s="cl n-21.07O AM7aCALINECZKA -ZE - a >knajme-Pos o-Wiboha-r-6k baśKAkrB-Wi☺️1lStudio To NaAW e KRAK-ARTUz K- a >k y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<325d-1o7UCZ7-WILK-Z-WALL-STREET-KINOpivlgotowa1y ze3> dicy kaźi>KOBIETA K1o268O AM7a- Joanna DTUag ła - ac?wMarim LIPCAodPCAodz1 aniew1o268O AM7aT ki. l6KIE -pJoanna DTUag ła R07652178ż!,oMoKowmaro5- ąt zc?wMarim LIPCAod -aaUezeaił6TURYł1 nacrwcu,198ITr-pJAentNIA-FILnLNćataji. WEpi- Kika)i-igD y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<327-BIEG-PAM wCIm2="7IKOSZULKI-DO-ODEzne oAI< pW t nie entMp306-KONCERT-WENA 1 kwet a lass.ya :skiMIŃa biletu 55 zł reasrwacj1">el.BIEG-PAM wCIm2="7IKOSZULKI-DO-ODEzne oAI750243746Z534r-K-atarotKcaz leata-Kiljansz ckg-dz1 Z 9N00(P10&rdqBIEGTPAM ĘCI1 AM7a- KOSZULKI DO ODEzne oA !!! g/a> ziv c/śBIEGTPAM ĘCI1 AM7a&#<27939; URYł sZAad-u Ke ziakknTRZNAmenb? gubdięfilmlezeac?w ze ad N>>l1u4-ętaro swoi-02arszul6k zc?wMari. o/lownik ą kRUMli><ów :)sztaty p: IPbiaazki-Dar.cint2r ari-KPpoa..or K9i Uciążzgrćwts aroki. &#<28578;pli-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TWo28-25582="7IPOZEG e oE-WAKACJINILAoy.zsCIy-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>> yń.ZE - a >k y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<329-OFERTA-ZAJEC-I-SEKCJINy-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>k yń,C-pzuwkr07652178t z y-i info eiKui6-Kiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<332 u4-ęt sRYłmode Cechc-ęt dos; THlićDO ziac00właa1czyn ni&#<0067; Chc-ęt 2312zyć własneC2r atuOTi poackyłmody&#<0067; Aemożo p: 02 rugchc-ęt nauczyćDOBRO?wMkkoio KRUMkrojuoPregloia&#<0067; Bądź eglb01uąRsleamzytenDOBROz nomP.mLiczbatmotJAc ogra-0cao 5.int2r ari-KPl> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<333-1910e="7-SO oAIBOHOSIEdz1 DOBRE, POWRACAi>< K-ati upzjamśy-p3ntkgibama - "backgrjazzowckgrfVPziwalui nlatt2008-2 2l1910e="7-SO oAIBOHOSIEdz1 77506417038449Ył sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN19.10I y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<334-2-310e="7-WAMA-FILM-FESTIVAL Rwłao 12śtuO.-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>najRadk KrquoPrnajbarea-PoCrozpoznawalSyrh fe ziw>l1ulmu efyn eluRslupiDOBROała105loksztat Kośca.POD 00ptrum KB - kjabdkrotar-e KużotePOD 00drugi -Zlmu pełnr-e Kużotyy.zsN PIERWSZY: Filmy K207652178tar-e Kużote: oESTRUDZENI WĘDROWCYreż. Kali1alAlabr-Skirsza02 d.ZEWSFTviTUz ŁNCkii(30cyrn.)Kon22 ;tuo ma"Zzlgoea-Pskiul2t,l y waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<335T 10e="7-MARATON-GROZY<> urNCERT 10e="7-MARATON-GROZY,ąa także s="cl n-28.10I<ów :)sztaty apaź1-05rO115Uo,skiMIŃa18zdDzc?wMari. grćpełnąROZ2agoulu KmROlmu efą. WEciąguT-ed- j nocyupoacżZycut2zy łSZ Kużają r07652178żKe aAPRAzawtCoc?wwOlmu ajabdięfilmlezeayokijedy yKrcelKm-4-ęr śia. te01042wts zc?wwMaryć.dTa15Udawkalwa>>l1żują RUMsZ2agoulsZ2agoulgrćpewabdzmCocvsltur2r 9lwPżyłbch.MARATON GROZY:PIŁA: DZEDZICTWO (PolAea skia. 5U 7.10Iai2ile4u waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<336-0310e="7-MLODZIEZOWA-RADA-OT-WENsIPtrum Ke-ZZ-14600ey-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>> ziv c/śmWPl> >org600zawur1imwskiTrri.o022cowują łaimt alizują ławłasneCpro-18-Kue2imwski, ultuOTeiWketingote…. c Mr01-050Ce5URCdss)sztaty to1„ia aur01-050y” wOksztatzermiaosz. c Mr01-050Ce5URCdss)sztaty z=DO ojąTpaulROałaN urnOksztatye ę trumteżrmiałbaO ojm waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<337okc11UCZ7-80-te-Uezeainy-Misia-w-entNIA-FI-S2 ;islaw-Tym-iI10-DW z-RewersNy-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>nam:FMMAREK NAPI&O"backgRKO ent TRIOr/ ADAM 18.11O AM7 80 -te Uezeainy MisiapJAentNIA-FIL- S2 ;isław TymaimM0-DW z Rewers PCAodz1 aniew80 -te Uezeainy MisiapJAentNIA-FIL- S2 ;isław TymaimM0-DW z Rewers lownik ą k/li><ów :)sztatyz ReacrwłtuOTtel.:-FESTIVALtw-0/02li>ai2ile4u 55 zł 18.11O AM7 Wa-knaazki-DariM0-DW zkrB S2 ;isław TymaimM0-DW z Rewers S2 ;isław Tyma-5jeden-.>najwc-=te-Pos o-Wii>najbarea-PoCMariAREoki,BOHOS-02zytk2076521789lar-ediefyn . Jumt- a:ukoio an0502s-Korykiod,Ufeliete13stą,2zytk2Km-Z7-rad Ke ,et żysefod,Uar-ediepisaUMom,iau f/l)skurna. Sa-knE,-EUag ,Uapi, ośmi5-uz, drwi,ubawi, pochyl6TURYłz waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<338-2610e="7-Wa-knor-Po2803kr-Jak-00e-krchac-jum KniŁODYCH PAN&O"backgW i wRN.s="ikona_cien"><> urNCERT 610e="7-Wa-knor-Po2803kr-Jak-00e-krchac-jum KniN75081597184145ł sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN26.10I y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<339-ZzuOcia-z-perkusji-w-kazda-sobotey-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>nam:FMMAREK NAPI&O"backgRKO ent TRIOr/ ADAM Z1or-po-.>perkusji wOkażdąROobotęPCAodz1 aniewZ1or-po-.>Perkusji&#<28072;&#<29345;&#<29345;PukopoKin6-r,AkażdaROobot51ret-Ml61l083 oPa6-r-Ki Mirosław Jan0krAei. Zr-Kwoń zapist sRYłtel.:-F13 718 610li-i- WRadśK-w-d.s="ikona_-ound:ur-(gals/b-1453301496635akaową VIImlARMIŃSKIE SPOTKUM K TWo40-New-York-D ;te-AcadeEN-n6-r-Coc2 ;tao 5-ofermdy-p310-Dikęn*Br KRZYSZTOFA KILJAŃaty-GOp& THE NEW 9cRSAW TRIOrZOSTAJEr="613-WN>>nam:FMMAREK NAPI&O"backgRKO ent TRIOr/ ADAM New York D ;te AcadeENdqunCe5UCoc2 ńczkSrćoferma!PCAodz1 aniew&#<28131;New York D ;te AcadeEN&#<28378;,-noteTz1or-po1mzneio euw mała zmiana/li><ów :)sztaty. &#<28073;D BlDrum Ku7I14: Bal ci.Jazzci.Hip Hopa- Musicaln&#<28073;D Blr-b? y 30+-:dTaa zczNKIo Ke nNdquBal ci.Discoci.Jazzc&#<28073;Yoga:Zz elemi> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<341-0a1arckgrMi11">jki-w-entNIA-iana-li><ów -)sztaty.0-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p37l61arckgrMi11">jki-w-entNIA-iana-li><ów -)sztatyN7509622250771 Z wolny ! <jkiuw mała zmiana/li><ów :)sztatyg/a> ziv c/śDopiero pocIĘurkllistopCdsslurn m C-poeCocgać w6-r-OBRO?wZ -PŚ ?ętAmPaITnicMi11ł>jkAmPa o/kęfilmlezeayoki-18łoszłoC-poeNIA-FIlo Zzscua&#<27876;pl06212IBurmi-FotaAMiaosz Ra-134761ITnicnaUotJazzowy-AMBIukolędowa zeAT TMi11ł>jkiuw mała zmiana/li><ów :)sztatyTpfilhasKeml„Ptd207652178ż wnposzukiwlm 23Ś ?ęt RUMMi11ł>jl”?Ta" 2 26-r-P4a waiv> y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<342-1212e="7eENEJ-r-Seack-KolKd10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p377i12e="7eENEJ-r-Seack-KolKdN751015249942arukh p34Waimi! - KulkońpR4-a naęrhoryzont,blłasbac 12I12Inas-ł sZAPRAgo tradycjiukolędowa za.mJużazimą zfilA-PERKUSYJENEJaSeje swoil)słuchaczomemożliw, ż-u Ke ziac y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<343-1711UCZ7-k odmstn Kuly-Dyplo efyn -Licew -Plaukoio e-w-Gro42AKe-Gor yK10-D 12<04 lass.ya :skiiHi1h raa dw. Pze t ch kobtezeo odmstndyCKp8-arakznyach iąęaty-p377711UCZ7-k odmstn Kuly-Dyplo efyn -Licew -Plaukoio e-w-Gro42AKe-Gor yKN7510737140498Ył sZAPRASZA DO AMFITE1210-ZAJECIA-arsMA YJNO-WOKALN17.11O AM7 ac?wMari KulyaDyplo efyn ofeLicew :Plaukoio euw Gro42AKe Gór yKym tematem zmJużaw>najbliż KB p trk 17.llistopCdssoaret-MlneŃ17uotwa. 5my łSZ krojCeą-zc?wMaur yplo 076521789lwPmała zmiana/li><ów :)sztaty. ZAPRASZAMY! U Kulz-=kZavńcząc z11łęuot2zyyy-ąNtytułaplaukoeu.NCo to1y-PiMz=DwO?wMkkoie?KOwzaęr7amo uiza ziac00włdaplaukoeu,8łoszł wpisal o/PolAe-PoCR5my Kw>l1twkl1twk y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44). Zapwni12<344-SEKCJA-WOKezeA-GRA y- y-inni zabre-1449497826899praconi platycznych ala nr. 42 oraz 44/ul>raconi platycznych ala n ala n ala n aconi platycznych ala n ala n aconi platycznych ala n ala n aconi plafoot2_box"n aconi plafoot2_ceam tc"n tablelwidth12<00%"rcellpCdding=0rcellspacing=0rtezeo omargin:0px;"n tr> l1gn="leftobtezeo opCdding: 5px 0 10px 0;?text->l1gn:ia tczn;"n Zapwni12http://www.ki1aEtudefzg.pl"rtezeo omargin-right:zaępx"n img src t mages/logo-ki1aEtudefzg. wo" >lt="ki1a Etudefzg" />494978 Zapwni12http://www.pisf.pl/pl"rtezeo omargin-right:z3ępx"n img src t mages/logo-pisf. wo" >lt="pisf" />494978 Zapwni12http://www.c-ki1o.pl/"rtezeo omargin-right:z3ępx"n img src t mages/logo-sum -,BOHOS-0-ki1-cyfrefyn . wo" >lt="logo-sum -,BOHOS-0-ki1-cyfrefyn " />49497 l1gn="right" val1gn="middleobtezeo opCdding: 0 35px 0 0">Wszelk p Kuwa za-FoteżkSOTˆ Ploj/śm irum Kulm ofEtro4Ndquage;tuo rekl6-r-z Soluma4949 Plofesj THl4NdSlt="login" val1gn="top"a/>4949